פרשת פקודי

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש תש”פ

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש תש”פ
פרשת השבוע, פרשת ויקהל, פרשת פקודי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

עיבור השנה וחודש ניסן קבלתי העתק מכתב לרבנות, שצריך לעבר את השנה ולדחות את ניסן. ברור שעדיף ההיפך, ומייחלים באדר שיגיע ניסן. אדר הוא בטבע, ואין שם שמיים במגילה. חודש ניסן הוא להיפך, זה זמן של התגלות גדולה של כבוד ה’. פרשת החודש “החודש הזה לכם” ויחד עמו הציווי לקחת קורבן פסח. מדוע פתח משה […]

פרשת ויקהל פקודי – עושי המלאכה

פרשת ויקהל פקודי – עושי המלאכה
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת ויקהל, פרשת פקודי, רבנים, שיעורים

עושי המלאכה על מלאכת עשיית המשכן, התמנו כמה אישים. כשלכל אחד מהם יש תפקיד, כאחראי על תחום מתחומי עשיית המשכן. ראש המנויים, היה בבחירתו של בצלאל- נכדו של חור. לעמוד בראש עושי המלאכה, וכמי שפועל עם א-ל. בעשיית כלי המשכן, ע”י צירוף האותיות שנבראו בהם שמים וארץ[1]. וביחד עמו בא להורות, אהליאב בן אחיסמך משבט […]

פרשת ויקהל פקודי – חכמי לב

פרשת ויקהל פקודי – חכמי לב
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת ויקהל, פרשת פקודי, רבנים, שיעורים

חכמי לב על הקמת המשכן היו מנויים שניים- בצלאל שהיה משבט יהודה שהוא הגדול שבשבטים, ואהליאב שהיה משבט דן שהוא הפחות שבשבטים. בצלאל זכה להיות מבוני המשכן הן משום חכמת צירוף האותיות שהייתה בלבו כשידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, והן משום שהוא נכדו של הראשון שמסר את נפשו כנגד הע”ז- חור שנהרג כשמנע […]

לפרשת הפקודים

לפרשת הפקודים
פרשת השבוע, פרשת פקודי, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מתוך הספר “מורשה”   לימוד תורה מתוך אמונת התורה* תוכן: קבלת התורה – מחסד לדין פרשת הברית – עמלות בתורה תחילתה של תורה – אברהם אבינו לימוד תורה מתוך אמונה משבר הדור – מיעוט לימוד אמונה קבלת התורה – מחסד לדין* מצינו בגמ” מסכת מגילה (ל”א ע”ב): “תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן […]

שיחת פרשת פקודי

שיחת פרשת פקודי
פרשת השבוע, פרשת פקודי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

  בצל  א-ל  היית – הסתכלות אלוקית שאלתי ת”ח אחד שבא אלי הערב, על הדיון שהיה בין משה לבצלאל, איך להקים את המשכן. בצלאל טען שצריך לבנות את המשכן תחילה ואח”כ את כליו, שקודם כל עושים את הבית ואז מכניסים את הכלים. ואילו משה אמר, הקב”ה ציווה לעשות את הכלים קודם ואחרי זה לעשות את […]

פרשת פקודי

פרשת פקודי
פרשת השבוע, פרשת פקודי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

      “המשכן משכן העדות” “אלה פקודי המשכן, משכן העדת אשר פקד על פי משה, עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן”. אומר רש”י, “המשכן משכן. שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל”. פרשתנו מדברת על סיום גמר מלאכת המשכן, מדוע בזמן השמחה כאשר חונכים את המשכן אנו צריכים להיזכר […]

נגישות