פרשת צו

פרשת צו – שבת הגדול

פרשת צו – שבת הגדול
פרשת השבוע, פרשת צו, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

פרשת צו- שבת הגדול – תש”פ שבת הגדול פרשת השבוע פרשת צו, היא גם שבת שנקראת שבת הגדול. ולא סתם שזה כינוי לשבת, אלא זו הלכה מפורשת בשו”ע, שיש סימן אחד בשו”ע (תל) שכל הסימן מדבר רק על שבת הגדול. שבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו, מפני שאז התחילה הגאולה. […]

ביום הזה – פרשת צו

ביום הזה – פרשת צו
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת צו, רבנים, שיעורים

ביום הזה עם סיום שבעת ימי המילואים שהחלו בכ”ג באדר, לקח משה את אהרון ובניו ביום השמיני הוא ראש חודש ניסן ומשח אותם יחד עם המשכן וכליו והקדישם קודש קודשים לעבודת המקדש מכאן ועד עולם.  לאחר שמשה שימש בכל שבעת הימים שלפני הקמת המשכן וחניכתו, נכנסו אהרון ובניו לשמש בכהונה כשבשבעת הימים הראשונים של החודש […]

נגישות