פרשת תזריע

פרשת תזריע

פרשת תזריע
פרשת השבוע, פרשת תזריע, רבנים, שיעורים

אות ברית קודש. המילה באה לא רק למעט את התאוה המינית, היא באה לעדן את תאות המין, שתהיה ממולאה בעדינות עליוניות הרוח שבאהבה, המתגלה באהבת המין בתכונתה היותר עליונה. הערלה אינה נותנת לאהבה זו להתעדן, והצד הבהמי החמרי שלה גובר על הצד האידיאלי, והשכרון הבשרי מזהם את כל הנטיות הנאורות והיפות, היא אוטמת את נביעתה […]

פרשת מצורע

פרשת מצורע
פרשת השבוע, פרשת תזריע, רבנים, שיעורים

דברי תורה אינם מקבלים טומאה  עין אי”ה ברכות פרק ג‘  תניא רבי יהודה בן בתירא היה אומר אין ד”ת מקבלין טומאה. מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם [שלא היה רוצה להגיד דברי תורה בגלל טומאת קרי] וקורא למעלה מר’ יהודה בן בתירא. א”ל בני פתח פיך ויאירו דבריך שאין ד”ת מקבלין טומאה שנא‘ (ירמיהו כ”ג): “הלא […]

נגישות