פרשת השבוע

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"- פרשת שלח

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"- פרשת שלח
בפרשת השבוע נסמכו כמה פרשיות זו לזו, פרשת המרגלים ולאחריה חיוב קרבן נסכים, פרשת שגגה בחטא עבודה זרה ופרשת ציצית....
נגישות