בוגרים: נתנאל רוזן

מסכת נדרים – תנאים בנדרים דף יד:

מסכת נדרים – תנאים בנדרים דף יד:
בוגרים: נתנאל רוזן, גמרא, מסכת נדרים, שיעורים

תנאים בנדרים[1]/ יד:  הנה, הגמ” (יד:) הביאה מחלוקת רב יהודה ורב נחמן בעניין הנודר שלא יישן באותו יום בתנאי שיישן למחר. רבי יהודה אוסר עליו לסמוך על כך שביום השני יעבור על התנאי ויבטל את הנדר, ודורש ממנו לשמור את הנדר ולא לישון ביום הראשון. נימוקו הוא, שאנו חוששים שלמחרת האדם לא יזהר בביטול התנאי, […]

נגישות