הרב אביהוא שוורץ

הרצי”ה ויחסו לצבא

הרצי”ה ויחסו לצבא
הרב אביהוא שוורץ, ראש הישיבה הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, רבנים, שיעורים

פורסם בעלון לוחמים וחולמים אדר תשס”ב   הרצי"ה ויחסו לצבא   נתבקשתי לכתוב מעט אודות מו"ר קה"ק מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק"ל ובזיעוכי"א, ראש ישיבתנו הקדושה ישיבת 'מרכז הרב', לקראת עשרים שנה להעלותו מאתנו לגנזי מרומים. כיון שהמבקש הוא עלון "לוחמים וחולמים", המיועד בעיקרו לחברינו שיצאו לעזרת השם בגיבורים, על כן אכתוב בהקשר […]

נגישות