הרב אורי רותם

שמיטת כספים

שמיטת כספים
הרב אורי רותם, רבנים, שיעורים

שמיטת כספיםא. הגדרת מצות שמיטת כספים1. חובת המצוה המוטלת על המלוה2. מצוה על המלוה היוצרת חיוב ממוני כלפי הלווה3. מצוה המשמטת את החוב מאליו4. היחס בין מצות שמיטת החוב לאיסור נגישתוב. השלכות הגדרת המצוה על דיניה1. שמיטת כספים כשמיטת החוב או שמיטת השעבוד2. חיוב קטנים במצות שמיטת כספים3. ספק מצות שמיטת כספיםא. הגדרת מצות שמיטת […]

נגישות