הרב איתמר הרשקו

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ככלתו לדבר עמו משה רבינו קיבל את הלוחות הראשונים ביום י”ז בתמוז לאחר שישראל כבר היו מומרים כשחטאו בעגל ביום שלפני כן. מסיבה זו כשנתינת התורה ע”י הקב”ה למשה הייתה דווקא כעת ביום שלאחר החטא, דבר זה גרם למשה להבין שהוא חייב לשבור את הלוחות כי זהו רצון ה’. שכן הקב”ה הביא למשה קמח טחון […]

פרשת כי תשא – ואתה קח לך

פרשת כי תשא – ואתה קח לך
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ואתה קח לך בתחילת הפרשה, ישנם שלוש מצוות ייחודיות. בכך שאי שמירה עליהם, מביא לעונש. והשמירה עליהם, פועלת ומגינה. המצווה הראשונה – נתינת התרומה לצורך הקרבת קורבנות השנה. שבו כל אחד מישראל, נותן בכל שנה ושנה, מחצית השקל בדיוק. וכאשר עושים כך, אזי יש לכל אחד מישראל, חלק בהקרבת הקורבנות. אך אם לא שומרים לעשות […]

עצי שיטים עומדים – פרשת תרומה

עצי שיטים עומדים – פרשת תרומה
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת תרומה, רבנים, שיעורים

עצי שיטים עומדים עם ישראל הצטווה במדבר להקים משכן העשוי מעצי שיטים. ובנוסף הם הצטוו להביא זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני וכן את אבני המילואים ואבני החושן. וזאת על אף שעם ישראל, המשועבד זה ארבעה דורות ובמשך מאתיים ועשר שנים – זכה הוא לעושר כזה גדול. ואף יותר עמים מבוססים, שלא יכולים להוציא […]

וירב בנחל – שבת זכור- פורים

וירב בנחל – שבת זכור- פורים
הרב איתמר הרשקו, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

שלוש מצוות נצטוו ישראל עם כניסתם לארץ- למנות עליהם מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את המקדש. בהפטרה לפרשת זכור אנו קוראים על קיום שתי המצוות הראשונות. שהם מינויו של שאול למלך על ישראל והציווי לשאול להכרית את זרעו של עמלק. למרות זאת שתי מצוות אלו לא באו בקלות לעם ישראל ואף לא מילאו את […]

והימים האלה

והימים האלה
הרב איתמר הרשקו, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

והימים האלה  במגילת אסתר נאמר על ימי הפורים “הימים האלה נזכרים ונעשים”, שבכל דור ודור מאירים ימי הפורים מחדש על כל קצות העם בכל מקום בו הוא נמצא. וממש כמו בנעשה ונשמע- נזכר ונעשה, שבכוח ימי הפורים הצלחנו לממש את מתן תורה. וכמו שדרשו חז”ל במסכת שבת- שעד שלא קימו וקבלו את התורה מחדש בימי […]

כי הוא זה – פרשת משפטים

כי הוא זה – פרשת משפטים
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת משפטים, רבנים, שיעורים

 במרכזה של פרשת משפטים, ישנם דיני ארבעת השומרים. ועל ידי דיניהם השונים, מלמדת אותנו התורה, כיצד להתייחס נכון לרכוש הזולת. הן במה שניתן לנו למשמורת בלא תמורה[1]. הן במה שאנו משלמים עליו[2], והן במה שניתן לשימוש מלא בחינם[3]. וכדי לשמור על האיזון הנכון, שבין השימוש בחפץ ולהחזרת הפיקדון. ירדה התורה לעומק נפש האדם, ובקשה לשים […]

פרשת יתרו – עושה חסד לאלפים

פרשת יתרו – עושה חסד לאלפים
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת יתרו, רבנים, שיעורים

בדיבר השלישי בו ציווה ה’, “לא תעשה לך פסל וכל תמונה[1]“. ישנה הבטחה אלוקית, לשמירת הברית עם ישראל לדורי דורות. שאמנם אין הקב”ה עובר על מדתו, למחול על עוון ע”ז[2]. אך יחד עם זאת, על עשיית החסד של האדם – יש שמירה לטובה עד אלפיים דור[3]. הדרך בה פירש רש”י עניין זה, היא ע”י הבאת […]

ביקשו לגנוז

ביקשו לגנוז
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

תוכן המאמר א. הקדמה ב. ראשון המורחקים – יוסף ג. התוצאה – י’ הרוגי מלכות ד. הרחקת ר”מ ה. הרחקת דוד ו. הנבואה האחרונה – אזהרה מלמעט תורה ז. ההרחקות הביאו תועלת ח. נסיון העקידה ט. פרשיות בתורה בהם מופיע עניין זה י. הופעת התורה דווקא בדרך הזו יא. העצים בתנ”ך – תיקון לחטא הראשון […]

מסעי ישראל

מסעי ישראל
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

הרמב”ם ב’מורה הנבוכים[1]‘ כותב על עניין סיפורי התורה. ובדגש מיוחד, על מסעי בני ישראל במדבר. “יש כאן דברים שהם סתרי תורה גם כן, כבר נכשלו בהם רבים וצריך לבארם. והם אלו הספורים אשר ספר בתורה, אשר יחשבו רבים שאין תועלת בזכרם… וממה שצריך שתדעהו, כי אין בחינת הספורים הנכתבים, כבחינת הענינים הנראים. כי בענינים הנראים […]

למען תספר

למען תספר
הרב איתמר הרשקו, חגים: פסח, רבנים, שיעורים

בליל הסדר עם ישראל מצווים, לספר בכל שנה, את סיפור יציאת מצרים. בעקבות כך, תקנו חכמינו את סדר ההגדה. שדרכה אנו מספרים לבנינו, את סיפור ידיעת ה’ ביציאת מצרים. וכמו שנאמר בתחילת הפרשה – “ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה’[1]“. ענין ידיעת […]

כשולחן הערוך

כשולחן הערוך
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

לאחר מתן תורה, מבקש הקב”ה ממשה. לצוות את ישראל, בעניין הקמת המזבח, במקדש. בתחילה מצווים ישראל, שלא לעשות ‘אלוהי כסף ואלוהי זהב’. ולאחר מכן ישנם המצוות, בעניין הבניה של המזבח. שהוא יעשה מאדמה, ושלא תונף על אבניו הברזל. וכן שיבנו כבש, על מנת לעלות על המזבח. מיד אחר כך, באה פרשת משפטים, המדברת בענייני ‘חושן […]

נסים לקראתו

נסים לקראתו
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

בזמן קריעת ים סוף, כשהיו המצרים על שפת הים, הם החלו לרוץ כמטורפים ומהומהמים לקראת המים[1]. וזאת למרות שהם אמורים היו, לברוח מהים. ביחד עם זאת המצרים מכריזים, שה’ נלחם גם במי שנשאר מאחור, בארץ מצרים. וכשם שהם לוקים כאן, כך לוקים אלו שבארץ מצרים[2]. המרחק שבין העיר פיתום, הנמצאת בקצה המדבר. לבין העיר רעמסס […]

נגישות