הרב איתן שנדורפי

ברכות בלעם – מהו הרעיון החורז אותם

ברכות בלעם – מהו הרעיון החורז אותם
הרב איתן שנדורפי, פרשת בלק, פרשת השבוע, רבנים, שיעורים

ברכותיו של בלעם לעם ישראל  – הרב איתן שנדורפי האם יש רעיון החורז את כל הברכות?   הקדמה   התורה מאריכה מאד בתאור בקשות אנשי מואב מבלעם לבוא לקלל את ישראל, בנסיונו לקלל את ישראל, ובברכות שהוא בירך אותם. גם בספר דברים חוזר משה רבינו ומזכיר לבני ישראל “ולא אבה ד’ אלקיך לשמוע אל בלעם, […]

חשוון ובית המקדש

חשוון ובית המקדש
אמונה, הרב איתן שנדורפי, רבנים, שיעורים

חשוון ובית המקדש – הרב איתן שנדורפי בספר מלכים א ספ”ו נאמר ששלמה התחיל לבנות את ביהמ”ק בשנה הרביעית למלכותו בחדש השני (הוא אייר)וסיים לבנותו בשנה האחת עשרה בחודש השמיני (הוא מרחשוון). ושם בפ”ח נאמר:”ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי“(הוא תשרי) ואז חינך שלמה את ביהמ”ק. נשאלת השאלה: […]

נגישות