הרב אמציה ברקוביץ

כתיבת הגט

כתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אמציה ברקוביץ, רבנים, שיעורים

תוכן: א. אמירה- דאורייתא או דרבנן ב. מהי האמירה בגט ג. הגדרת ‘ושלחה’ ד. האם הגט מסמך ומציאות לעצמו ה. ביטול גט ו. עדי מסירה כרתי ז. וכתב לה א. אמירה- דאורייתא או דרבנן נדון בדברינו בענין הגדרת מעשה הכתיבה של הגט האם הוא חלק מהגירושין או לא ונביא מס’ נ”מ בזה בס”ד. ויש לדעת […]

בגדר עדי קיום בקדושין

בגדר עדי קיום בקדושין
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אמציה ברקוביץ, רבנים, שיעורים

תוכן: אומדנא בעדי קידושין עדי קידושי ביאה גדר עדי קידושין קצות ופנ”י: הקיום־ יכולת הבירור לעלמא ידיעת העדים כמגדירה את הקיחה בעיית קרוב או פסול במעמד הקידושין ע”א שחרית וע”א בין הערביים מסקנת הדברים להלכה שאלה חתן וכלה מעוניינים לערוך את מעמד הקידושין בינם לבין עצמם, ומציעים שתהיה מצלמת וידיאו שתשדר את המתרחש בשידור ישיר […]

עד אומר מת ועד אומר נהרג

עד אומר מת ועד אומר נהרג
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אמציה ברקוביץ, רבנים, שיעורים

תוכן: א. ‘הואיל וזו וזו מודות’- מחלוקת הראשונים ב. קושיות הפוסקים על השו”ע גבי עד ועד ג. ביאור התו”י לישוב קושיית הגר”א ד. גדר הכחשה בשתי צרות לתוס’ ה. שיטת רש”י בהסבר רבי יוחנן ו. תוס’ ורמב”ן בדעת רבי יוחנן ז. הסבר ר”י ור”ש לפי הנ”ל ח. גדר ההכחשה ב’מת’ ו’נהרג’ ט. הסבר הב”ש: נאמנות […]

נגישות