הרב אריאל אלפר

כפיה בגט

כפיה בגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אריאל אלפר, רבנים, שיעורים

שאלה האם אדם שמגרש מחמת חיוב ממון שהוא חייב את עצמו אם לא יגרש נחשב גט ברצון? לדוגמא, הסכם נישואין שבו הבעל מתחייב לפני הנישואין שכל זמן שחיים בנפרד ולא נותן גט יתחייב לתת מזונות מרובים. והמטרה כדי שיגרש מהר ולא יגרום ל”סחבת”. והבעל, כדי לא להתחייב במזונות אלו יגרש. האם גט שינתן ממניע כזה […]

נגישות