הרב חיים פופר

קנין הגט ע”י האשה

קנין הגט ע”י האשה
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב חיים פופר, רבנים, שיעורים

תוכן: א. האם צריך קניין האם שייך קניין בע”כ? ב. האם מועיל קניין 1. מה דין קניין חזקה? 2. מהו קניין יד סיכום הדברים ביאור סדר נתינת הגט שאלה: מהו סדר נתינת הגט מעיקר הדין, ובאלו קניינים האשה קונה את הגט? א. האם צריך קניין איתא בגמרא (עז.): תנו רבנן: “ונתן בידה” אין לי אלא […]

החזרת הטבעת לאחר נישואין

החזרת הטבעת לאחר נישואין
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב חיים פופר, רבנים, שיעורים

תוכן: פסיקת שולחן ערוך ונושאי כליו סוגיית הגמרא טעם החזרת הקידושין פסיקת הרמ”א לאור דברי הרשב”א והריטב”א שיטת החזו”א שיטת החת”ם סופר (אהע”ז קה) קידושין בטבעת סיכום שאלה האם כאשר גירש אשה מן הנישואין חוזרת טבעת הקידושין, ומדוע? פסיקת שולחן ערוך ונושאי כליו פוסק השו”ע (נ, א): “המקדש את האשה, בין שחזרה היא בה ובין […]

נגישות