הרב יאיר גזבר

“לתור את הארץ” – ולא תתורו” – שנה לגירוש

“לתור את הארץ” – ולא תתורו” – שנה לגירוש
אמונה, הרב יאיר גזבר, רבנים, שיעורים

  “לתור את הארץ” – “ולא תתורו“ – הרב יאיר גזבר    ארבעים שנה הולכים ישראל במדבר. מהשנה הראשונה בה קבלו ישראל תורה מן השמים, תורה שמימית, תורה כתובה, תורה שאי אפשר לשנות בה כלום, תורה שניתנה מתוך “כפה עליהם הר כגיגית”, הולכים הם ישראל בדרך המדבר, בדרך מלאה יסורים כדי לקנות את התורה. לא […]

תשובת אלול

תשובת אלול
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: ראש השנה, רבנים, שיעורים

תשובת אלול – הרב יאיר גזבר     “אלה מועדי ד” מקראי קודש”- התוועדות אלוקית, הופעת קדושה שמימית במציאות, הבאה ומתגלה מכח קדושתם של ישראל הנוטים שמים ויוסדים ארץ בדיבורם. “מקדש ישראל והזמנים- ישראל דקדשינהו לזמנים”. קליטת שפע עליון תלויה היא במידת הכנתו של האדם את עצמו להיות כלי קבול, ואם לא יתכונן ויבנה, יגיע […]

קול השופר

קול השופר
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: ראש השנה, שיעורים

קול השופר – הרב יאיר גזבר   הארת הזמן בתכונתו, הנובעת מחיבור כל נקודת זמן אל הנקודה הזהה לה בשנה שעברה, וכדרך שאנו מברכים על הניסים בימים ההם אך בזמן הזה, מלמדתנו שבראש השנה, שהוא ראשית ושורש כל השנה, הנקודה המאחדת וכוללת את כל התפרטות גילויי החיים של האדם וההויה כולה במהלך השנה הבאה, יש […]

לדורנו – אַיֵּה הפרט שבכלל

לדורנו – אַיֵּה הפרט שבכלל
אמונה, הרב יאיר גזבר, רבנים, שיעורים

(שיחה שניתנה במחנה ´תורת חיים´ התש”ס לאחר הצגתו של חגי לובר)   צריך לדעת, שכל התהליכים שקורים, גם כיום, הם אינם נסיגה בתהליך או מתהליך הגאולה, אלא תהליך הגאולה מכריח גם את התהליכים היום יומיים שעוברים עלינו מאז שהתחלנו להבחין במאורעות הגאולה הגלויים, הקץ המגולה, שיבת ישראל לארצם. כל התהליכים הללו הם תהליכי גאולה. כך […]

מתן תורה

מתן תורה
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: שבועות, רבנים, שיעורים

  מתן תורה פרשת משפטים פותחת במילים "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". רש"י מביא לנו את דברי חז"ל האומרים: "ואלה – מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני". נראה שחז"ל חששו כאן מאיזו טעות, ומצאו לנכון להדגיש שגם פרשת משפטים על ריבוי פרטיה והלכותיה נאמרה למשה בסיני, בדיוק כמו הפרשה הקודמת – פרשת […]

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: ראש השנה, רבנים, שיעורים

הארת ראש השנה “כל זמן מאיר בתכונתו” (דרך ד” ח”ד פ”ז אות ו”). הרמח”ל מדבר על היסוד הזה בכמה מקומות. כשאנו נפגשים עם מקראי קודש אנו נפגשים עם גילוי אלוקי שכשם שהוא מתגלה בנפש ובמקום, כך הוא מתגלה אף בזמן, ולכל זמן וזמן יש את הארתו המיוחדת. בראש השנה אנו נפגשים ממש עם הארת הזמן […]

נגישות