הרב מאיר שרעבי

רצון הבעל בכתיבת הגט

רצון הבעל בכתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מאיר שרעבי, רבנים, שיעורים

תוכן: הצגת השיטות בסוגיא דעות הפוסקים בפסק וטעם הסוגיה רצון הבעל בכתיבה פסול החתימה מצד ביטול הגט שאלה אם כפו את הבעל בכתיבת הגט שלא כדין, אך הוא בדיעבד הסכים, והביע רצון לתת את הגט- האם הגט כשר? אם כתבו את הגט שלא כפי רצון הבעל, כגון שהבעל רצה עדים מסוימים אך חתמו עדים אחרים, […]

טלי קידושין מעל גבי קרקע- האם מועיל?

טלי קידושין מעל גבי קרקע- האם מועיל?
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מאיר שרעבי, רבנים, שיעורים

תוכן: קידושין במחובר היקש ויצאה והיתה לגבי טלי קידושייך מע”ג קרקע מהרי”ל: החסרון מצד שמעשה הקידושין צריך להיעשות ע”י הבעל חילוק בין מעשה הגירושין למעשה הקידושין סיכום שאלה חתן נרגש אמר לכלתו “הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל”, ואז, כשכל הצלמים ממוקדים כדי לתפוס את רגע הנחת הטבעת, מרוב התרגשות רעדה כהוגן […]

ולד ארוסה- כשרותו וייחוסו

ולד ארוסה- כשרותו וייחוסו
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מאיר שרעבי, רבנים, שיעורים

הרב מאיר שרעבי ולד ארוסה- כשרותו וייחוסו תוכן: א. הצעת הסוגיה ב. מדוע אין היתר מכח ספק-ספיקא? ג. מדוע לא סומכים על חזקת צדקת? ד. כשהולד כשר, האם מייחסים אותו אחר הארוס? א. הצעת הסוגיה על פי דיני התורה לתהליך החתונה ישנם שני שלבים: הקידושין, שנקראים גם אירוסין, ולאחר מכן הנישואין. וכך כתב הרמב”ם (אישות […]

נגישות