הרב מנשה צימרמן

מה דין אדם שהביא לקטן לשמור על כלבו? – דין שמירת נזקין על ידי קטן

מה דין אדם שהביא לקטן לשמור על כלבו? – דין שמירת נזקין על ידי קטן
הלכה, הלכה:חושן משפט, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

שאלה – האם מי שמוסר את הכלב לילד של השכנים, והוא מטייל איתו בישוב, אם הילד אינו בר מצווה, כל האחריות על המפקיד? ומה הדין אם רק ביקש מהקטן לשמור על הכלב בגינה? תשובה – שמירת קטן אינה מהווה שמירה לעניין כך שהאחריות על הנזקים תעבור לקטן: אם מדובר במקרה שבו לולא הקטן היתה אחריות […]

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו גאונים: מומר אינו ‘אחיו’ ההבדל בין בעל מומר ליבם מומר ב. דין התנאי שאלה: מה התקנה למי שרוצה להתחתן עם אח של מומר וחוששת ליפול ליבום? א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו לפני שנענה על הפתרון […]

האם הגט צריך להיות קנוי לבעל?

האם הגט צריך להיות קנוי לבעל?
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. פתיחה ב. הצורך בכך שהגט לא יהיה של אדם אחר ג. דין הקנאת הגט לבעל 1. ראשונים הסוברים שלא צריך קניין 2. שיטת הראשונים שבשליח לא צריך קניין 3. ראשונים הסוברים שצריך קניין 4. סיכום ד. סוגיות נוספות 1. דין גט גזול 2. גט באיסורי הנאה ה. סיכום ומסקנה א. פתיחה האם הגט […]

הזכויות הממוניות שיש לאלמנה במדור

הזכויות הממוניות שיש לאלמנה במדור
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. החיוב לתת לאלמנה מדור. ב. שיפוץ הבית. ג. זכויות האישה בבית. ד. השוואת מדור אלמנה לשוכר. ה. סיכום. ו. תשובות לדינא. שאלה בעלה של אישה שהתחתנה בנישואים שניים נפטר. כעת האישה גרה בדירה ישנה ומוזנחת שהיתה שייכת לבעל השני. היורשים של הבעל השני (שאינם בניה) כבר נשואים ועזבו את הבית לפני שנים. כעת […]

מעילה בקונמות / לה.

מעילה בקונמות / לה.
הרב מנשה צימרמן, שיעורים

מעילה בקונמות/ לה.  א. הצעת הסוגיא והקשיים  בגמ” (לה.) איתא: ” בעא מיניה רבא מרב נחמן: יש מעילה בקונמות או לא. אמר ליה, תניתוה: מקום שנוטלין עליה שכר, תיפול הנאה להקדש; למימרא כי הקדש, מה הקדש יש בו מעילה, אף קונמות יש בהן מעילה. כתנאי: “קונם ככר זו הקדש, ואכלה בין הוא ובין חבירו – […]

פסול רשע / כז.

פסול רשע / כז.
הרב מנשה צימרמן, שיעורים

פסול רשע / כז.  תוכן: א.  ביאור הסוגיא ב.  מח” הראשונים באוכל נבילות לתאבון ג.   סיבת הפסול ברשע דחמס ד. סיבת הפסול ברשע ה. גדר המלקות  א. ביאור הסוגיא ביאור המציאות של אוכל נבילות לתאבון ולהכעיס הגמ” מביאה מח” אביי ורבא בדרשת הפס” “אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס”, אם ע”מ להיפסל […]

נגישות