הרב מרדכי שנדורפי

מסכת סוטה – עריפת עגלה דף יד.- יד:

מסכת סוטה – עריפת עגלה דף יד.- יד:
גמרא, הרב מרדכי שנדורפי, שיעורים

עריפת עגלה / יד.- יד:   תוכן: א. סוגית הגמרא ב. הסבר הכס”מ ברמב”ם וביאורו ג. הסבר הרדב”ז ברמב”ם ד. קושיות על הסבר הרדב”ז ה. הסבר ה”שבט הלוי” ברדב”ז ו. הסבר ה”נחל איתן” ברמב”ם ז. סיכום   א. סוגית הגמרא המשנה (ב.) אומרת: “עריפת עגלה בשלושה דברי ר” שמעון, ר” יהודה אומר בחמישה”. והגמרא (יד.) […]

נגישות