ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ”ל

שיחה לפרשת בלק

שיחה לפרשת בלק
ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל

  ב”ה שיחה לפרשת בלק בפרשתנו, פרשת בלק, מפגישה אותנו התורה עם אחד משונאי ישראל המובהקים – בלעם הרשע, אב-טיפוס לשונאי ישראל מסוג המסוכן ביותר. עתיקה היא שנאת ישראל וימיה כימי העם. וקולעים בזה דבריו של הרמב”ם באגרת תימן, אשר מגדיר גם את טיבה ומקורה, וזה לשונו: ומפני שיחד אותנו הבורא במצוותיו וחוקותיו, והתבארה מעלתנו […]

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)
פרשת וישב, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל

    לפרשת וישב   “‘וישב יעקב’. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה…” (רש”י). אולם ההפרש איננו רק בסיפור התולדות בדרך קצרה וארוכה, ההפרש הוא בתולדות עצמם, בדרך ההתפתחות הענינית. “ועשו הלך שעירה”. בזה לא רק נסתיימה הפגישה שבין יעקב לעשו, בזה התחיל כבר עשו את […]

שיחה לפרשת וישב

שיחה לפרשת וישב
מרן הרב שאול ישראלי זצ"ל, פרשת וישב, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, שיעורים

    לפרשת וישב   “‘וישב יעקב’. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה…” (רש”י). אולם ההפרש איננו רק בסיפור התולדות בדרך קצרה וארוכה, ההפרש הוא בתולדות עצמם, בדרך ההתפתחות הענינית. “ועשו הלך שעירה”. בזה לא רק נסתיימה הפגישה שבין יעקב לעשו, בזה התחיל כבר עשו את […]

Skip to content