ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ”ל

שיחה ליום העצמאות ‘על נסיך שבכל יום עמנו’

שיחה ליום העצמאות ‘על נסיך שבכל יום עמנו’
חגים, יום העצמאות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

(מתוך תמליל, ישיבת מרכז הרב, תשנ”א) יסוד התורה להנציח את הגילויים האלוקיים שעל כלל ישראל, לראות אותם כמשהו לא חד פעמי, לא מקרי, אלא שהחסד הזה ממשיך ומתמיד מאז התגלה עד אין סוף. “למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך” (דברים ט”ז, ג). עוד אומרים חז”ל (פסחים קט”ז, ב), שחייב אדם לראות […]

שיחה ליום העצמאות ‘ונשמחה בו – בישועתו’

שיחה ליום העצמאות ‘ונשמחה בו – בישועתו’
חגים, יום העצמאות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

שיחה ליום העצמאות (תמליל, ישיבת מרכז הרב, תשד”מ) אמרנו, התפללנו והכרזנו: “זה היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו” (תהלים קי”ח, כד). חז”ל (שהש”ר א’, ג) שואלים את פירושו של הפסוק: “אין אנו יודעים במי הכתוב מדבר…”. “בו” – מי זה ה”בו”? האם הכונה לַיום, או האם הכונה לקב”ה. “זה היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו” […]

שיחה לפרשת בלק

שיחה לפרשת בלק
פרשת בלק, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל

  ב”ה שיחה לפרשת בלק בפרשתנו, פרשת בלק, מפגישה אותנו התורה עם אחד משונאי ישראל המובהקים – בלעם הרשע, אב-טיפוס לשונאי ישראל מסוג המסוכן ביותר. עתיקה היא שנאת ישראל וימיה כימי העם. וקולעים בזה דבריו של הרמב”ם באגרת תימן, אשר מגדיר גם את טיבה ומקורה, וזה לשונו: ומפני שיחד אותנו הבורא במצוותיו וחוקותיו, והתבארה מעלתנו […]

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)
פרשת וישב, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל

    לפרשת וישב   “‘וישב יעקב’. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה…” (רש”י). אולם ההפרש איננו רק בסיפור התולדות בדרך קצרה וארוכה, ההפרש הוא בתולדות עצמם, בדרך ההתפתחות הענינית. “ועשו הלך שעירה”. בזה לא רק נסתיימה הפגישה שבין יעקב לעשו, בזה התחיל כבר עשו את […]

שיחה לפרשת וירא

שיחה לפרשת וירא
פרשת השבוע, פרשת וירא, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

לפרשת וירא – הרב שאול ישראלי זצ”ל   בפרשתנו, פרשת וירא, מעמידה התורה לפנינו, מחזה מול מחזה, שתי תרבויות, שתי תפיסות עולם המנוגדות זו לזו מן הקצה אל הקצה, תרבות אברהם, ועם אלקי אברהם מקצה מזה, ותרבות סדום ועמורה מקצה מזה. מבליטה התורה את הניגוד שביניהם על רקע היחס לזר, לנכרי, לעובר-אורח הבלתי מוכר והבלתי […]

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” – לפרשת ויקהל

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” – לפרשת ויקהל
פרשת השבוע, פרשת ויקהל, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

  שיחה לפרשת ויקהל   “ויקהל משה… זה הדבר… לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת”. מצות השבת שנצטוה עליה מרע”ה ושנאה כאן בהקהל באה בקשר וכהקדמה וכתנאי קודם למעשה לבנית ביהמ”ק. קביעת הגבולות בין מטרה אחת נעלה לחברתה, היא אחד הדברים הקשים שהאדם עלול לטעות בהם. לא גדול הוא הפקפוק ולא קשה היא ההכרעה […]

שיחה לפרשת שופטים

שיחה לפרשת שופטים
פרשת השבוע, פרשת שופטים, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

  שיחה לפרשת שופטים (תשמ”א)   המצוה של מינוי שופטים ושוטרים היא מצוה לכלל ישראל היושבים בא”י, למנות שופטים סמוכים המושכים את סמכותם מדור לדור עד למשה מסיני, זוהי מצות הכלל. אולם יש למצוה זו גם משמעות לפרט, כניסוח הכתוב תתן לך בכל שעריך. והוא החיוב המוטל על כל אדם למנות לעצמו שופטים על שעריו […]

שיחה לפרשת חיי שרה

שיחה לפרשת חיי שרה
פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

פרשת חיי שרה – מרן הרב שאול ישראלי זצ”ל   בעוד שהמפרשים מעמידים אותנו על קיומה של הבטחת ה’ “ואגדלה שמך” לפי יחס הכבוד שרחשו לו, דומה שמן הראוי להפנות תשומת לב על יחסו של אברהם לגילויי הערצה זו. אברהם, אשר ראה תכלית חייו בהפצת דעת אלקים בארץ, אשר הקריאה בשם ה’ היתה מציינת את […]

שיחה לפרשת אמור

שיחה לפרשת אמור
פרשת אמור, פרשת השבוע, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

ב”ה שיחה לפרשת אמור   פרשתנו, פרשת אמור, מוקדשת ברובה לדינים המיוחדים של שבט הכהונה בישראל: “אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם”. ותכנם הכללי של דינים אלה מבואר בכתוב: “קדוש יהיה לך כי קדוש אני ה’ מקדשכם”. אם לפני כן הדריכה תורה את העם כולו לטהרה ולקדושה: “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם קדושים […]

שיחה לפרשת נצבים

שיחה לפרשת נצבים
פרשת השבוע, פרשת נצבים, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

  ב”ה שיחה לפרשת נצבים, תשי”ד   פרשתנו, פרשת נצבים, מדברת על הברית האחרונה אשר כרת משה בין ישראל לבין הקב”ה בערבות מואב, מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב. פרטי הברית על קללותיה וברכותיה נתבארו בפרשה הקודמת. פרשתנו באה לציין את טיבה ואת ערכה המיוחד של הברית הזאת לשעה ולדורות. “אתם נצבים היום כלכם לפני […]

שיחה לפרשת תולדות

שיחה לפרשת תולדות
פרשת השבוע, פרשת תולדות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

לפרשת תולדות – מרן הרב שאול ישראלי זצ”ל מה כוחו של יצחק? בתורה הוא מופיע בצבעים של אדם רגיל העוסק בישובו של עולם. חקלאי העוסק בזריעה חופר בארות מים. אף אוהב מטעמים והוגה חבה לבן, אשר לא כראוי רק מחמת אשר “ציד בפיו”. אולם הרי גם הוא בכלל האבות “‘ואגדלה שמך’ זהו שאומרים א-לקי יצחק”. […]

נגישות