ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ”ל

אין יאוש מתיקון

אין יאוש מתיקון
חגים, חגים: ראש השנה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, תיקנו הקדמונים להרבות בתפילה, ולתקוע בשופר לעורר את הלבבות לעבודתו, לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה.ובפרשת שבוע, בפרשת בן סורר ומורה, סיימה התורה: “וכל ישראל ישמעו וייראו” – וצריך ביאור, והרי יש דעה בגמרא (סנהדרין ע”ב) שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, ואם כן מה שייך לומר על משהו […]

מעמד הר סיני, הדרך לשמחת התורה

מעמד הר סיני, הדרך לשמחת התורה
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

שיחה שנמסרה בישיבה ערב שבועות תשס””ו לקראת חג השבועות נשוב לפגוש את הקולות והברקים. מרן הרב שפירא במבט מעמיק על ההר, המדבר, והשפעתם על לימוד התורה האישי שלנו היום, כדרך לקביעות בלימוד ושמחה בכסק התורה.

הקשר בין רב לתלמיד

הקשר בין רב לתלמיד
אמונה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

(מתוך הספר ‘אהבתי תורתך’ – מאמרי הדרכה לאהבת תורה למרן ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצוק”ל, בעריכת ר’ אלעד כרמון) התורה עוברת במסורת; מרב לתלמיד, ומהתלמיד לתלמידו וכך הלאה בהמשך שלשלת הדורות. היחס בין רב לתלמיד אינו רק העברת מידע גרידא, הקניית ידיעות תורניות, אלא הוא קשר וחיבור ההולך ופורה. הביטוי החזק ביותר לקשר בין […]

בית ספר ליחסנים

בית ספר ליחסנים
אמונה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מתוך שיחה לנשות האברכים (מתוך שיחה שנמסרה לנשות האברכים סוכם ונערך ע”י תלמידים ובאחריותם) האם נכון להקים מסגרות חינוכיות שבהם כל התלמידים באים מבתים תורניים ברמה גבוהה או שמא יש לקבל תלמידים מבתים פחות תורניים על מנת להשפיע ולקרב אותם מתוך סיכון שאולי התלמידים האלה ישפיעו בכיוון לא טוב?הרב: עד כמה שאני מכיר מסורת של […]

הקדמה לקבלת התורה

הקדמה לקבלת התורה
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מתוך שיחה לקראת חג השבועות תשמ”ו, הופיע בספר “עת לכל חפץ”   הקדמה לקבלת התורה  א “בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר וייחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו ה” מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית […]

שופר של ראש השנה

שופר של ראש השנה
חגים, חגים: ראש השנה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

כוחו של שופר הוא ממעמד הר סיני, ועל כן אנו תוקעים ליד הבימה וספרי התורה, לקשר שופר של ר”ה עם שופר של סיני ומתן תורהשנינו במסכת ראש השנה (דף ט”ז): “אמר ר” יצחק, למה תוקעים? למה תוקעים?! רחמנא אמר תקעו, אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבים ותוקעים ומריעין כשהן עומדין? לערבב את השטן” ופירש רש”י: […]

על פסק ההלכה בעניין הסירוב פורסם בשנת תשנ”ה

על פסק ההלכה בעניין הסירוב פורסם בשנת תשנ”ה
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

על פסק ההלכה בעניין הסירוב פורסם בשנת תשנ”ה (מתוך מכתב הערות שכתב הרב לספרו של פרופסור אליאב שוחטמן “ויעמידה יעקב לחוק”) א. עצם הדבר שייתכן כיום שאנשים שומרי תורה ומצוות יחשבו וגם יכתבו דברי פקפוק אם באמת מחייבים פסקי תורה והלכה את אנשי הצבא כשהם סותרים את פקודות הצבא. הדבר הוא בשבילי הפתעה עצומה, וכמעט […]

מסירת חלקי ארץ ישראל

מסירת חלקי ארץ ישראל
אמונה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מתוך שו”ת עם בני נוער במחנה קיץ תשמט מסירת חלקי ארץ ישראל ופיקוח נפש* האם רוב גדולי הדור התנגדו לציונות? שאלה: א. ישנם פוסקים שהורו שבנסיבות מסויימות אפשר למסור חלקים מא”י לידי אומות העולם. אנו מבקשים שהרב יתייחס לסוגיה הזאת ולמקורותיה. ב. בעניין מדינת ישראל, נשמעת לעתים קרובות הטענה שמחלישה אנשים בתוכינו, ובעיקר בני נוער, […]

שיחה ליום העצמאות – תשס””ו

שיחה ליום העצמאות – תשס””ו
חגים, יום העצמאות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

“”אינני יכול להתחיל להבין את חוסר הדעת הנורא הזה. מדינת ישראל היא יצירה שהוקמה ע””י הקב””ה, וכי לא נודה לו? מה כל הדיבורים המשונים האלו לומר חצי הלל, או רבע הלל?””

מלחמה ומוסר

מלחמה ומוסר
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מלחמה ומוסר* –מרן הרב אברהם שפיראא. היחס בין הלכה למוסר ב. ביטחון במלחמה ג.   טוהר הנשק בשעת מלחמה ד.  מעמדה של מלחמת של”ג א. היחס בין הלכה למוסר שאלה: מהו היחס בין הלכה למוסר בכלל, ובמלחמה בפרט? תשובה: ההלכה היא בעלת מסגרת קבועה, ממנה אין לגרוע ועליה אין להוסיף. על ההלכה נאמר – “יקוב הדין […]

לפרשת הפקודים

לפרשת הפקודים
פרשת השבוע, פרשת פקודי, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מתוך הספר “מורשה”   לימוד תורה מתוך אמונת התורה* תוכן: קבלת התורה – מחסד לדין פרשת הברית – עמלות בתורה תחילתה של תורה – אברהם אבינו לימוד תורה מתוך אמונה משבר הדור – מיעוט לימוד אמונה קבלת התורה – מחסד לדין* מצינו בגמ” מסכת מגילה (ל”א ע”ב): “תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן […]

נגישות