שיעורים

אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן לחיילים בשמירה ובפעילות מבצעית

אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן לחיילים בשמירה ובפעילות מבצעית
  אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן לחיילים בשמירה ובפעילות מבצעית    המקור לדין זה הא בגמ' בפסחים דף קיט: דשם...

“ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם”- פרשת שלח

“ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם”- פרשת שלח
בפרשת השבוע נסמכו כמה פרשיות זו לזו, פרשת המרגלים ולאחריה חיוב קרבן נסכים, פרשת שגגה בחטא עבודה זרה ופרשת ציצית....
נגישות