שיעורים

"מבכות את התמוז" – חודש של חורבן בתקופה של גאולה

"מבכות את התמוז" – חודש של חורבן בתקופה של גאולה
שתי בעיות עומדות בפתחו של חודש תמוז. המאורעות המלווים אותנו בחודש זה ושמו הלקוח מעבודה זרה בבלית, מעלות תהיות לאקטואליות...
נגישות