שיעורים

קדיש

קדיש

בס”ד   קדיש – ר” גיא צור   הקדיש מלמדים אותנו חז”ל כי הוא נעלה מאוד אפילו מאמירת קדושה. ועוד אמרו ,כל העונה “אמן יהא שמיה רבא מברך” וכו” בכל כוחו (בקול רם ובכוונה ראויה), קורעין לו גזר דינו[1]. ועוד אמרו כשמתאספין ישראל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועונין “אמן, יהא שמיה” וכו” הקב”ה מנענע ראשו […]

בעוון נדרים בניו של אדם מתים – פרשת מטות

בעוון נדרים בניו של אדם מתים – פרשת מטות

איך מתמודדים בחינוך הבנים עם הרצון לפתח אצלם רגש קדוש שיסודו יראת ה´? כיצד עניין הנדרים והדגשת לימוד התורה מסייעים לעניין? ובמ נחלקו ר´ אליעזר ור´ יהודה הנשיא חינוך הבנים לאור פרשת נדרים – בעוון נדרים בניו של אדם מתים    ת”ר בעון נדרים מתים דברי רבי אליעזר בר”ש. רבי יהודה הנשיא אומר בעון ביטול […]

יסודות התשובה – יסוד עבודת אלול

יסודות התשובה – יסוד עבודת אלול

יסודות התשובה במדרש פרקי דר' אליעזר א יסוד עבודת אלול וראש השנה, מבואר בפרקי דר' אליעזר (פרק מה), וז"ל: ר' יהושע בן קרחה אומר: ארבעים יום עמד משה בהר, קורא מקרא ביום ושונה משנה בלילה. לאחר ארבעים יום ירד ושבר את הלוחות בשבעה עשר בתמוז וכו'. בראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה: "עלה אלי ההרה". והעבירו שופר […]

פניני געשמאק לחודש אלול

פניני געשמאק לחודש אלול

פניני געשמאק לחודש אלול אלול תמיד היה עבורי מקור ללחץ ולבלבול. מצד אחד, כולם מדברים על אימת הדין, חשבון נפש ותשובה (שהדיבור עליהם תמיד יותר קל מה”למעשה”). בכלל, האוירה היא מאוד מלחיצה כאשר זעקת המשגיח  – “א-ל-ו-ו-ו-ל” מפוצצת בראשי ההרים וגורמת אפילו לדגים שבים להתמלא חרדה. נ”ל שהרבה פעמים מרגישים שהיה עדיף לדחות את אלול […]

מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו

מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו

מאמר מתוך הספר מורשה מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו – מרן הרב אברהם שפירא זצ”ל   ·    יחס ההלכה לחוקי המדינה ·    התערבות רבנים ·    היחס למערכת השפיטה ·    האם יש להתקין בדורנו תקנות רבנות? ·    דוגמאות לתקנות ·    תקנות “מתחשבות” בשינויים חברתיים? יחס ההלכה לחוקי המדינה הנושא נידון וכבר נכתב על […]

המבט הזוגי

המבט הזוגי

  המבט הזוגי – הרב פנחס מונדשיין   בימים קשים כ"כ שעוברים על עמנו, ימים של תהיות, שאלות וספקות, זקוקים אנו, להרמת מבט, לזיכוך הדיעה, לא רגש, דמיון ולא הזיות אלא התבוננות עליונה. יסודה של כל התבוננות היא התבוננות בתורה. התבוננות על העולם, התקופה והשעה מתחילה בהתבוננותינו בנשמת העולם, בתורה , וכאן יש לחזור ולהעמיק […]

שיחה לפרשת ויגש

שיחה לפרשת ויגש

  שיחה לפרשת ויגש גורל מיוחד במינו מלוה את ישראל העם מראשית צעדיו, גורל המקופל ומסומל במאורעות חייו של האחרון בשרשרת האבות – ישראל סבא. עוד בטרם היו לעם, רק משפחה מסועפת של שבעים נפש היו, וכבר נגזרה עליהם גזירת הגלות. ויעקב, אבי המשפחה, אשר כבר רבות רעות ראה ואשר דימה כבר לשבת בשלוה, משותף […]

מבוא לספר ישעיהו

מבוא לספר ישעיהו

  בס"ד   ספר ישעיהו מבוא מיקומו של ספר ישעיהו    שאלת מיקומו של ספר ישעיהו בתנ"ך יכולה הייתה להיחשב לשאלה שולית, אלא שנראה שניתן להסיק מספר מסקנות חשובות על אופי נבואתו של ישעיהו ועל אופיו של הספר ולכן מן הראוי להקדיש לעניין מספר שורות.   בברייתא בב"ב יד: מופיע ספר ישעיהו אחרי ירמיהו ויחזקאל, […]

ימי הפורים

ימי הפורים

נכתב לעלון לוחמים וחולמים, אדר תשס”א.   ימי הפורים            כל אדם פרטי וכל הכלל עסוק בחיפוש עצמיותו.  הרב זצ"ל כותב: "האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. לפי ערך הגבורה העליונה הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה שהיא מתלהבת בקרבו, חטאנו עם אבותינו חטא אדם […]

המשכן

המשכן

נכתב לעלון לוחמים וחולמים ניסן תשס”ב   המשכן   השלום והברכה ממקור הרים, לתלמידים החביבים הנמצאים עתה בצבא בשבועות אלה אנו קוראים בתורה על מצות בנין המשכן, שהיא בעצם מורה דרך לכל יחיד ויחיד מהי משמעות החיים בכלל, ולצורך זה כדאי לחזור ולשנן מה מלמדת אותנו תורה שבכתב ושבעל פה.    כתוב בתורה "ויקחו לי […]

ספירת העומר – הארת החומר

ספירת העומר – הארת החומר

  ספירת העומר – הארת החומר   לאחר חג החירות, המבטא את השחרור ממצרי מצרים ומכבליהם, מהבלי הזמן, יכולה הייתה להיווצר בקרבנו תחושה כי החומריות והגשמיות הנן מטרד, אשר טוב שלא נבראו משנבראו. מכות מצרים וקריעת ים סוף, המבטאים את שידוד מערכות הטבע והכנעתם בצורה "בוטה" לכאורה,  עלולים להותיר בלבנו רושם שאין שום נקודה של […]

לפרשת הפקודים

לפרשת הפקודים

מתוך הספר “מורשה”   לימוד תורה מתוך אמונת התורה* תוכן: קבלת התורה – מחסד לדין פרשת הברית – עמלות בתורה תחילתה של תורה – אברהם אבינו לימוד תורה מתוך אמונה משבר הדור – מיעוט לימוד אמונה קבלת התורה – מחסד לדין* מצינו בגמ” מסכת מגילה (ל”א ע”ב): “תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן […]