דף תשלום תרומה

פרנס היום

עזרו לישיבה בלימוד תורת חיים חמדתנו.

עלות : 9,600 ₪

הזנת פרטי תורם

פרטי תרומה

Valid amount is required.
Valid currency is required.

פרטי תשלום

שם פרטי - שדה חובה.
‫שם משפחה - שדה חובה.
Valid ID is required.
מספר מס - שדה חובה.
איימיל - שדה חובה.
‫נייד - שדה חובה.
טלפון - שדה חובה.
Please enter address.
Street Number is required.
Please enter city.
מיקוד - שדה חובה.
נגישות