תרומות

היו שותפים לתרומה לישיבה

מצוות החזקת לומדי תורה מצווה חשובה היא. וזכות התורה ולומדיה תעמוד לכם לברכת ה' עליכם בכל מעשה ידיכם.

היו שותפים עמנו בהצמחת דור העתיד של תלמידי החכמים, בהגדלת תלמידים אנשי אמונה ובעלי יראת שמים, בהמשך העברת מסורת התורה מדור דור.

עלויות החזקת הישיבה גבוהות, הן בהחזקת המבנה, חדר האוכל, הפנימיה והספריה, הן בהחזקת מלגות האברכים והשלוחות.

בברכת חג פסח כשר ושמח

נגישות