תרומות

היו שותפים לתרומה לישיבה

מצוות החזקת לומדי תורה מצווה חשובה היא. וזכות התורה ולומדיה תעמוד לכם לברכת ה' עליכם בכל מעשה ידיכם.

היו שותפים עמנו בהצמחת דור העתיד של תלמידי החכמים, בהגדלת תלמידים אנשי אמונה ובעלי יראת שמים, בהמשך העברת מסורת התורה מדור דור.

עלויות החזקת הישיבה גבוהות, הן בהחזקת המבנה, חדר האוכל, הפנימיה והספריה, הן בהחזקת מלגות האברכים והשלוחות.

ברכתי מקודש למחזיקים במכון התורה
ישיבתנו הקדושה המרכזית במקום בית חיינו ירושלים עיה"ק ת"ו
הק' הרב אברהם יצחק הכהן קוק

נגישות