תרומות

היו שותפים לתרומה לישיבה

מצוות החזקת לומדי תורה מצווה חשובה היא. וזכות התורה ולומדיה תעמוד לכם לברכת ה’ עליכם בכל מעשה ידיכם.

היו שותפים עמנו בהצמחת דור העתיד של תלמידי החכמים, בהגדלת תלמידים אנשי אמונה ובעלי יראת שמים, בהמשך העברת מסורת התורה מדור דור.

עלויות החזקת הישיבה גבוהות, הן בהחזקת המבנה, חדר האוכל, הפנימיה והספריה, הן בהחזקת מלגות האברכים והשלוחות.

קריאתם של רבותינו זצ”ל למען הישיבה:

ברכתי מקודש למחזיקים במכון התורה ישיבתינו הקדושה המרכזית במקום בית חיינו ירושלים עיה”ק ת”ו, הק’ אברהם יצחק הכהן קוק
הנני יוצא מגדר שתיקתי למען ישיבתינו המרכזית הקדושה מרכז הרב, בירושלים עיה”ק, מיסודו ומשאת נפשו של מרן הגאון הקדוש רבן של ישראל, זיע”א, שנתרבה גבולה בתלמידים מצויינים ונעלים, השוקדים על התורה יומם ולילה. והחדורים אהבת ארץ ישראל וקדשיה, ומהם יצאו מאורים, רבנים, רמי”ם ומחנכים, בישיבות המתחדשות בישוב החדש, להאדרת תורת ארץ ישראל ותחית הקודש במדינתנו המתחדשת כימי עולם וכשנים קדמוניות (מכתבו של הרב ‘הנזיר’)

נגישות