הרב מיכאל הרשקוביץ

ר"מ שיעור ג', מלמד עשרות שנים בישיבה, רב הישוב נריה שבבנימין וממיסדיו. בוגר הישיבה ומתלמידי הרצי"ה קוק, הרב אברהם שפירא והרב ישראלי, דיין בביה"ד לעניני ממונות שמערב בנימין. לחם במלחמות ישראל, ערך כמה מכתבי הרב קוק זצ"ל

נגישות