הרב אבי סילבצקי

ר"מ שיעור ב', בוגר הישיבה. חתנו של ראש הישיבה, הוסמך לרבנות ע"י ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצוק"ל בשנת תשס"ג, ומונה על ידו כר"מ בשנת תשס"ו. גר בקרית משה ירושלים.

נגישות