הרב אבינועם זומר

מה לאיוב ולפורים

מה לאיוב ולפורים
בס"ד פורים תשפ"ב                                                                                                                                פירורים (פורים מלשון פירורים – מהר"ל אור חדש עמ' ריד) משולחן (נגד צוררי) גבוה מה לאיוב...
נגישות