הרב אהרון כהן

שווי הכתובה בעקבות שינויים כלכליים והפחתת ערך הכסף

שווי הכתובה בעקבות שינויים כלכליים והפחתת ערך הכסף
תוכן: הקדמה חיוב הכתובה בעקבות ירדת ערך הכסף והחלפת המטבע דברי הגמרא בב"ק גבי מטבע שנפסל או הוסיפו עליו מטבע...
נגישות