הרב דניאל בן אליהו

פתיחת מרפאה בבית משותף והאינטרס הציבורי במקום נזק היחיד

פתיחת מרפאה בבית משותף והאינטרס הציבורי במקום נזק היחיד
שאלה: האם רשאי אדם לפתוח מרפאה בבניין משותף, והשכנים מוחים וטוענים שהם ניזוקים בזה בכמה וכמה דברים: רעש, צפיפות בחדר...
נגישות