הרב צחי מלאי

אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן לחיילים בשמירה ובפעילות מבצעית

אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן לחיילים בשמירה ובפעילות מבצעית
  אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן לחיילים בשמירה ובפעילות מבצעית    המקור לדין זה הא בגמ' בפסחים דף קיט: דשם...
נגישות