'הסדר-מרכז'

'הסדר-מרכז'

תלמידי הישיבה משתתפים בשירות הצבאי.       'מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצינו וערי אלוקינו'.      בתמונה: התלמידים עם ראש הישיבה.

נגישות