מעט מן האור

מעט מן האור

זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו
(הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)
 

 

נגישות