בוגרים משפיעים

בוגרים משפיעים

'היטיבה ברצונך את ציון'- ציון וירושלים כדברי מרן הרב קוק זצ"ל, ציון בגשמיות וירושלים ברוחניות וכל המהלך האלוקי במאה וחמישים שנה האחרונות יד ה' גלויה בענין'.
(הרב יעקב אריאל, יום ירושלים, תשע"ט)

נגישות