תוצאות חיפוש

שיחת פרשת השבוע

  תוכחה – גילוי התכונות "אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב". אומר רש"י (א, א ד"ה אלה): "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל". […]

פרשת פקודי

      "המשכן משכן העדות" "אלה פקודי המשכן, משכן העדת אשר פקד על פי משה, עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן". אומר רש"י, "המשכן משכן. שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל". פרשתנו מדברת על סיום גמר מלאכת המשכן, מדוע בזמן השמחה כאשר חונכים את המשכן אנו צריכים להיזכר […]

שיחת פרשת השבוע לך לך

דרגת העשיה כתוב בפרשה: "ויאמר ד" אל אברם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". רש"י, על המקום, מבאר: "לך לך – להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול…". ואמנם, ביחס לביטוי "אעשך לגוי גדול" יש מי שהדגיש, שאין משמעותו רק – רוב בנים, אלא גם משמעות איכותית. וכפי שמובא בתורה (דברים ד […]

שיחה לפרשת השבוע -פרשת מקץ- חנוכה

שיחת מו"ר ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א פרשת מקץ שבת חנוכה "ויהי מקץ שנתיים ימים" אומרים חז"ל על זה נאמר "קץ שם לחושך" הקב"ה מראש הקציב שנתיים ימים ליוסף, ובתום השנתיים "ופרעה חולם" – אין הכוונה שבגלל שהוא חלם לכן יוסף יצא מבית האסורים אלא בדיוק להיפך, בגלל שהגיע הזמן שיוסף יצא מבית האסורים […]

שיחת פרשת השבוע פרשת תולדות תשעח

"תולדות יצחק… אברהם הוליד את יצחק" "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק". העברית פה בסדר, בפסוק הזה? רש"י אומר "אלה תולדות יצחק בן אברהם", הכוונה היא על יעקב ועשיו האמורים בפרשה. אברהם הוליד את יצחק זה משהו אחר. זה לא קשור ל"ואלה תולדות יצחק בן אברהם", אברהם הוא לא היה תולדות של […]

שיחת פרשת השבוע ויגש תשעז

"הגשה לשם פיוס" "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה". אומר רש"י: ""ואל יחר אפך" – מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות". גם מ"ידבר נא עבדך", רואים שדיבר עמו קשות, שהרי לשון "דיבור" מסמלת תוכן קשה יותר, לעומת לשון "אמירה", שמכוונת לדברים רכים, […]

פרשת השבוע ויקרא

  "ויקרא אל משה" "ויקרא אל משה, וידבר ה" אליו מאהל מועד לאמור". אומר רש"י, "ויקרא אל משה- לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים- קדמה קריאה, לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר: "וקרא זה אל זה", אבל לנביאי האומות עכו"ם נגלה אליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר "ויקר אלקים אל בלעם"". רש"י מוכיח ש"קריאה" […]

יום ירושלים – ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט""א תשס"ח

יום ירושלים תשס""ח –היכל הישיבה ברשות מרנן ורבנן ורבותי… באחת העצרות שהיו פה בישיבה, התחיל מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל באחת השיחות שמשום מה לא הודפסו בשיחות הרב צבי יהודה, את דבריו, על אחד הפסוקים בתהילים (קיא, א): "אודה ד" בכל לבב בסוד ישרים ועדה", והדגיש מו"ר ר" צבי יהודה זצ"ל, כי הפתיחה בפרק […]

שיחת פרשת השבוע ויצא תשעח

יציאה מבאר שבע והגעה לחרן "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" אומר רש"י שהתורה חוזרת על מה שכבר כתוב בסוף הפרשה הקודמת. למה התורה חוזרת? שאלה נוספת: האם הוא באמת הלך לחרן? הרי חז"ל אומרים שהוא נטמן ארבע עשרה שנה לפני שהוא הלך ללבן בבית שם ועבר, יוצא שזה נכון שיעקב יצא מבאר שבע – […]

שיחת פרשת השבוע- פרשת וארא תשע"ז

"כל אחד יש בו בחינה מעולה" "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה". וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה" לא נודעתי להם". ובסוף העניין נאמר: "ונתתי אותה לכם מורשה אני ה"". נשאלת השאלה: מה פשר הפירוט הנרחב הזה? מדוע אי אפשר פשוט לכתוב "וארא אל האבות", או ניסוח דומה? […]

שיחת פ"ש כי תצא

והיה מחניך קדוש מי שמתבונן בפרשה, יכול לראות שהנושא המרכזי שלה הוא "והיה מחניך קדוש". גם במלחמת רשות וגם במלחמת עמלק שהיא מלחמת מצווה, הקב"ה נותן הדרכות – "והיה מחניך קדוש" – ומסביר הרמב"ן על התורה, שאחד הציוויים שכלולים ב"והיה מחניך קדוש" הוא לא לדבר לשון הרע במחנה. בתורה הרי כתוב כבר "לא תלך רכיל […]

שיחת פרשת בהעלותך

השיחה הועברה בשנת תשע"ז ספר במדבר. פרשת בהעלותך. יש כל כך הרבה פרשיות פה, איך משה התמודד עם כל כך הרבה מתלוננים, קוטרים, בעלי תאוות, כפויי טובה, ואחרי זה מרגלים, ואחרי זה קרח. אנחנו למזלנו כל שבת קוראים פרשה אחרת, אבל מי שמתמודד עם זה בפנים כל הזמן אחד אחרי השני… "וידבר ד" אל משה […]

נגישות