הפיגוע בישיבה

הפיגוע בישיבה

בו נרצחו שמונת הקדושים תלמידי הישיבה והישיבה לצעירים, בספריית הישיבה ותלמודם בידם. הי"ד.

נגישות