• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

יסודות התשובה – יסוד עבודת אלול

יסודות התשובה – יסוד עבודת אלול

יסודות התשובה במדרש פרקי דר' אליעזר א יסוד עבודת אלול וראש השנה, מבואר בפרקי דר' אליעזר (פרק מה), וז"ל: ר' יהושע בן קרחה אומר: ארבעים יום עמד משה בהר, קורא מקרא ביום ושונה משנה בלילה. לאחר ארבעים יום ירד ושבר את הלוחות בשבעה עשר בתמוז וכו'. בראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה:...

איבד מפתח של רכב שכור

איבד מפתח של רכב שכור

בס"ד שאלה: משה שכר רכב מחברת השכרה ואיבד את המפתח. הוא בירר שעלות של שכפול מפתח חלופי היא בסביבות 150 ₪, ואמר לחברת ההשכרה שהוא מוכן לשלם עבור שכפול מפתח חדש, אולם בחברת ההשכרה טוענים שהם חוששים שמא מישהו ימצא את המפתח ויגנוב את הרכב, ולכן עליהם להחליף את הצילינדר...

פרשת נצבים

פרשת נצבים

שיחה לפרשת נצבים תשי"ד   פרשתנו, פרשת נצבים, מדברת על הברית האחרונה אשר כרת משה בין ישראל לבין הקב"ה בערבות מואב, מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב. פרטי הברית על קללותיה וברכותיה נתבארו בפרשה הקודמת. פרשתנו באה לציין את טיבה ואת ערכה המיוחד של הברית הזאת לשעה ולדורות. "אתם נצבים...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות