• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שיחת פרשת שבוע- בשלח – תשע"ז

שיחת פרשת שבוע- בשלח – תשע"ז

"פן ינחם העם" "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". אומר רש"י: "פן ינחם העם - יחשבו מחשבה על שיצאו, ויתנו לב לשוב". דהיינו, כל הסיבה שהקב"ה סובב את עמ"י דרך המדבר היתה...

ביטול שכירות באמצע הזמן

ביטול שכירות באמצע הזמן

בס"ד שאלה: מדרשה לבנות משכירה מדי שבוע אולם מבית הכנסת השכונתי לצורך לימוד הבנות. אין חוזה כתוב בין הצדדים  והסיכום הוא בעל פה הוא שכל ימי שני משוריינים לטובת המדרשה ובמידה והם לא צריכים להשתמש במקום הם מודיעים מראש ולא צריכים לשלם בגין הביטול. כאשר האולם פנוי, רגילים להשכיר אותו...

ביומו תתן שכרו, שוטף +

ביומו תתן שכרו, שוטף +

האם מותר לשלם "שוטף + 60 או 90" שאלה: כתוב בתורה "ביומו תתן שכרו", כיום רוב העובדים מקבלים שכר כל חודש, כאשר החוק קובע שצריך לשלם עד היום ה10 לחודש הלועזי. בשנים האחרונות התפתחה תופעה שכאשר מוסד או ארגון מזמינים שירותים מסוימים של בעל מקצוע או אומן וכדומה, משלמים לו...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות