• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש תש”פ

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש תש”פ

עיבור השנה וחודש ניסן קבלתי העתק מכתב לרבנות, שצריך לעבר את השנה ולדחות את ניסן. ברור שעדיף ההיפך, ומייחלים באדר שיגיע ניסן. אדר הוא בטבע, ואין שם שמיים במגילה. חודש ניסן הוא להיפך, זה זמן של התגלות גדולה של כבוד ה'. פרשת החודש "החודש הזה לכם" ויחד עמו הציווי לקחת...

קנה מיץ ענבים לפני חוק השתיה המתוקה

קנה מיץ ענבים לפני חוק השתיה המתוקה

שאלה: משה שמע שעתיד להיות מס על קניית בקבוקי מיץ ענבים, שישפיע על התייקרותם, ובעקבות כך הוא קנה עשרה ארגזי מיץ ענבים שיספיק לו לשלוש השנים הבאות. כחודש לאחר הקניה , פסק בג"ץ לבטל את החוק החדש. בעקבות כך, רצה משה לבטל את הקניה, בטענה שרק על דעת החוק החדש,...

צינור ששופך מים לגינת השכן

צינור ששופך מים לגינת השכן

בס"ד שאלה: לפני מספר שנים, קניתי דירה, שבעליה היוצא התקין בה לפני עשרים שנה צינור שמרכז את המים של שטיפת הריצפה שלה, ושופך אותם אל הגינה של השכן מתחת. הגינה הנ"ל היא מקום מלוכלך ומוזנח, ולאף אחד לא היה אכפת שתזרום לשם ספונג'ה. אינני יודע אם נתנה לכך הסכמה מפורשת,...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות