נריה כהן הי״ד

נריה, בן יצחק ואיילה, דור שישי לרבנים הגאונים מגדולי חכמי ג'רבא משושלת כהנים מיוחסת, ראב"ד ג'רבא הגאון רבי סאסי הכהן יהונתן זצ"ל וראב"ד ג'רבא הגאון רבי כלפון משה הכהן זצ"ל.

ימי הילדות
נריה נולד בי"ג בשבט התשנ"ג, גדל בעיר העתיקה בירושלים, למד בתלמוד-תורה מוריה ולאחר מכן בישיבת ישל"צ שם נרצח. כבר בילדותו בלטה שמחת החיים המיוחדת שלו בשילוב מופלא של אהבה לתורה ולארץ. נריה היה מתהלך גאה, בסמטאות העיר העתיקה, עטוף בטלית ותפילין בדרכו לתפילות בכותל. שמחת החיים שלו שבתה בקסמיה מגוון רחב של אנשים. נריה היה חניך אהוב מאוד בסניף בין החומות (בני עקיבא) ובחודשי הארגון היה משחק בדרך קבע את התפקידים הראשיים, נריה אף נבחר להיות רב פורים בחודש אדר בגלל שמחת החיים שלו, וכושר המנהיגות המאופיינת לו.
     

ללא פשרות

לנריה היתה האמת שלו, שאיתה היה הולך עד הסוף, ללא פשרות, בכל רבדי החיים. החל מהתנהלות בחיי היום יום הפרטיים וכלה בדברים כלליים. כך למשל, לאחר עקירת ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון השומרון רשם את דעותיו בפתקים קטנים שאותם הפיץ בין החברים, המשפחה וסתם אנשים שפגש.

דיבור נכון

את דיבורו הנכון של נריה כולם הכירו. הח' והע' הדגושה. בתחילה נריה לא הקפיד על דיבור נכון, אך לאחר שהבין את חשיבות העניין התאמן זמן רב עד שהדיבור הנכון היה שגור בפיו.

ישיבה תיכונית

לקראת שנת לימודים התשס"ח נרשם נריה לישיבה אחרת ולא לישל"צ, אך לאחר פנייתה של הישיבה, לאחר שיחה ארוכה שהוזמנו אליה נריה ואביו בדק שוב היכן המקום הטוב במיוחד עבורו, נריה לא הצליח להחליט לבדו ולכן שלח מכתב לרב מרדכי אליהו היכן ללמוד, והרב אמר בישל"צ.

אהבת הארץ

נריה אהב את ארץ-ישראל והיה מטייל בה במסגרת הסניף, הת"ת, המשפחה והחברים. הוא למד הלכות "שמיטה" מעבר לנדרש בבית ספרו, לדבריו, כדי להרגיש ממש מחובר לארץ. 

לימוד תורה של מבוגר

לימוד התורה של נריה היה כלימוד תורה של אדם מבוגר. גם פה התגלתה האמת הפנימית שלו שהיה שואל שוב ושוב עד שהיה מבין לגמרי את דברי הגמרא והראשונים. נריה היה שוקד על לימודו בכל הרצינות אך דבר זה לא פגע בשמחת החיים שלו, אלא להיפך, הוסיף לה רובד נוסף, עמוק ואמיתי. את לימוד התורה לא היה שומר רק לעצמו אלא היה לומד ומדביק אחרים בהתלהבות הלימוד. ושם, בעת לימודו, אף נרצח. כמו בחייו, כך במותו. 
    

ליל ראש חדש אדר ב'

ל' באדר א', חודש של שמחה, חדר מחבל ארור לקודש הקדשים, לספריית 'מרכז הרב' ופתח ביריות לעבר התלמידים הרוכנים על גמרות וספרי לימוד וגבה מחיר יקר של שמונה קדושים, שעלו בסערה השמיימה כשתלמודם בידם.

בן חמש עשרה היה בהירצחו. הניח הורים ואחד עשר אחים ואחיות, יבדלו כולם לחיים ארוכים.

נגישות