ספרים

פסקת תאור ספרי הרב

שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל לבבא בתרא
שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל לבבא בתרא

שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל לבבא בתרא, בהוצאת מכון הרצי"ה

שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל ליבמות וגיטין
שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל ליבמות וגיטין

שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל ליבמות וגיטין, בהוצאת מכון הרצי"ה

נגישות