ספרים

פסקת תאור ספרי הרב

שיעורי הגר”א שפירא זצ”ל ליבמות וגיטין
שיעורי הגר”א שפירא זצ”ל ליבמות וגיטין

שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל ליבמות וגיטין, בהוצאת מכון הרצי"ה

שיעורי הגר”א שפירא זצ”ל לבבא קמא ונדרים
שיעורי הגר”א שפירא זצ”ל לבבא קמא ונדרים

שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל לבבא קמא ונדרים, בהוצאת מכון הרצי"ה

שיעורי הגר”א שפירא זצ”ל לבבא בתרא
שיעורי הגר”א שפירא זצ”ל לבבא בתרא

שיעורי הגר"א שפירא זצ"ל לבבא בתרא, בהוצאת מכון הרצי"ה

נגישות