• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

אורח שהזיק לדירה

אורח שהזיק לדירה

סיפור המעשה: ראובן חגג בר מצוה לבנו בשבת פרשת נח. לצורך בר המצוה פנה אל שכיניו שישאילו לו דירות לשבת על מנת לשכן שם את אורחיו. שמעון שכנו נענה לבקשה ונתן את דירתו לשבת. כאשר חזר לביתו במוצאי שבת ראה שמעון שהכסא המשרדי שעליו הוא יושב בביתו – שבור. שמעון...

מורה שהחרים חפץ ואיבדו

מורה שהחרים חפץ ואיבדו

בע"ה שאלה: אני מלמד בתלמוד תורה, החרמתי חפץ מילד במהלך השיעור, כדי שלא יפריע ויוכל להתרכז בלימוד. את החפץ הנחתי בתאי בחדר המורים, אך לא נעלתי אותו, ולמחרת גיליתי שהחפץ נגנב. האם יש לי חובה לשלם על כך?  תשובה: ראשית יש לדון מה המקור לכך שמותר למורה להחרים חפץ מתלמידו....

הסתמכות והפצה של מצלמות אבטחה

הסתמכות והפצה של מצלמות אבטחה

בס"ד שאלה: אני גבאי בבית הכנסת בישוב. הגיע אלי אחד המתפללים, וסיפר שבבוקר הגיע לתפילה עם קורקינט, והחנה אותו ליד בית הכנסת, אך לא מצא אותו בסוף התפילה. מדובר באבידה יקרה, שכן הקורקינט עלה 1,800 ש'. כיון שבעבר התקנו מצלמות אבטחה על בית הכנסת, בדקתי האם נוכל להיעזר בהם בכדי...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות