אזכרות

במעגל השנה מציינים בישיבה כמה אזכרות בהיכל בית המדרש:
את זכרם של רבותינו:
מרן הרב קוק זצ"ל בג' באלול -בהיכל הישיבה ובבית הרב ברחוב הרב קוק בירושלים
את מו"ר הרב אברהם שפירא בין כסה לעשור
ואת מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בערב פורים
בנוסף מתקיימת אזכרה לשמונת התלמידים שנרצחו בספריה ערב ראש חודש אדר.

דברי התורה הנשמעים באזכרות הם נר לזכרם ולאורם נלך.

נגישות