פרשת השבוע

פרשת השבוע

פרשת השבוע

“וירא יעקב” “וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום… כה תאמרון… כה אמר עבדך יעקב… וירא יעקב מאד ויצר לו”. אחרי הפחד שלו, אומר יעקב אבינו נוסח של תפילה “ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק ה” האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עימך”. דהיינו, הקב”ה הבטיח לי. ובכל זאת […]