הונחה אבן הפינה לבנין הישיבה בשכונת קרית משה

נגישות