אודות הישיבה מוסדות הישיבה רבני הישיבה בעבר אלבום תמונות צור קשר
* שיעורי הישיבה ביוטיוב


* הרצאות לבתי הספר במשנתו של מרן הגר"א שפירא


* יצא לאור הספר אהבתי תורתך למרן הגר"א שפירא זצ"ל


* צעירים המתענינים בלימודים בישיבה


* עדכון פרטי בוגרים


* דרוש תורם


* איסוף הנהגות והדרכות של מרן הרב שפירא זצ"ל


רשימת תפוצה
שם
דוא"ל
אגרת מרן הרב זצ'ל
"דרשתי באחרון של פסח בחברת 'סיני' של הצעירים פה על דבר התוכן של השבת לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם , שהיסוד החברותי מתגבר תדיר בדור הצעיר, וממנו יונקים האידיאלים הרוחניים העליונים את לשדם, והיסוד האצילי מתגבר בהאבות."
יסוד אהבתן של ישראל
"יחס קשר התדבקות שבין ישראל לקב'ה הוא היחס שמגדירו הנביא 'כי חלק ה' עמו יעקב חלק נחלתו' , אור ה' חודר אל תוך ישראל ומפני זה אין בישראל שום יחס לחטא וכל חטאם הוא מפני נעיצות שאר העמים המאמצים לנעוץ בישראל. "
לי ולכם היא הגאולה
''החודש הזה לכם', רבי מאיר אומר: לי ולכם היא הגאולה. כביכול, אני נפדיתי עמכם, שנאמר: 'אשר פדית ממצרים גוים ואלקיו'. וקבעו החודש הזה לי ולכם, שאני רואה דם הפסח ומכפר עליכם, שנאמר: 'דברו אל כל עדת בני ישראל ...'' (שמו'ר ט'ו יב).
”כָּל דִכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכֹל”
”בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים, שנאמר ”ואותנו הוציא משם וגו’”, ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך הוא בתורה: ”וזכרת כי עבד היית” כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית.
הבדלים הלכתיים ב..   ר´ מיכאל לוצקיהלכה - כללי
שיחת פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראויקרא
שיחת פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראויקהל
דברי הספד על מרן..   מרן רה"י הרב שאול ישראלי זצ"לימי זיכרון
שיחת פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראתרומה