אודות הישיבה מוסדות הישיבה רבני הישיבה בעבר אלבום תמונות צור קשר
פניות בנושא קבלות תרומה מהקמפיין נא לפנות למייל mercaz.teud@gmail.com

* אחראי שבושי"ם (תשעט)


* צעירים המתענינים בלימודים בישיבה


רשימת תפוצה
שם
דוא"ל
נכון יהיה הר בית ה'   הרב אברהם ישראל סילבצקיהלכה
שיחה לחג   רה"י הרב יעקב שפיראסוכות
שיחה   רה"י הרב יעקב שפיראיום הכיפורים
שיחה   רה"י הרב יעקב שפיראראש השנה
כי תצא   רה"י הרב יעקב שפיראפרשת שבוע
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראשופטים
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראדברים
פרשת מטות   רה"י הרב יעקב שפיראמטות
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראפנחס
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראבלק
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראחקת