אודות הישיבה מוסדות הישיבה רבני הישיבה בעבר אלבום תמונות צור קשר
פניות בנושא קבלות תרומה מהקמפיין נא לפנות למייל mercaz.teud@gmail.com

* אחראי שבושי"ם (תשעט)


* צעירים המתענינים בלימודים בישיבה


רשימת תפוצה
שם
דוא"ל
נכון יהיה הר בית ה'   הרב אברהם ישראל סילבצקיהלכה
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראויצא
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראתולדות
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראחיי-שרה
זרע אברהם אוהבי   הרב אברהם ישראל סילבצקיחיי-שרה
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראוירא
פרשת השבוע   רה"י הרב יעקב שפיראנח
שיחה לחג   רה"י הרב יעקב שפיראסוכות
שיחה   רה"י הרב יעקב שפיראיום הכיפורים
שיחה   רה"י הרב יעקב שפיראראש השנה
כי תצא   רה"י הרב יעקב שפיראפרשת שבוע