• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שיחת יום העצמאות

שיחת יום העצמאות

נערך מתוך שיחת יום העצמאות תשס""ד דוד המלך אומר בספר תהלים (ב, יא): "עבדו את ד" ביראה וגילו ברעדה". האבן עזרא מפרש "גילו ברעדה" בשני אופנים. "גילו" זו שמחה. זה אחד הדברים שצריך לדבר עליהם. כבר נדברנו מה נעשה עם סליחות ביוםֿהעצמאות, שהוא יום ראשון של בה"ב. מה צריכים לעשות, יש ניגוד. זה חג – ובחג לא אומרים סליחות, ולא אומרים תחנון. צריך לדעת, שבישיבה הרב צביֿ יהודה זצ"ל אמר שצריך להגיד את שניהם – גם הלל וגם סליחות. התלמידים טענו: מה זה הלל ביחד עם סליחות, שהן תחנונים גדולים?! הם לא יכלו לקלוט את זה שביום של שמחה יש סליחות....

יו””ר הכנסת ראובן ריבלין

יו””ר הכנסת ראובן ריבלין

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין- יום ירושלים תשע"ב- היכל ישיבת מרכז הרב   כבוד הרב הראשי לישראל, הרבנים אדוני שר החינוך של מדינת ישראל, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר חברי הכנסת לעתיד, כבוד ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליטא, רבני הישיבה ותלמידיה, אוהבי ירושלים בניה ובוניה. ב"ה שזכינו לשמוח בשמחת בניין ירושלים לשמוח בשמחת גאולת ירושלים, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! חג שמח! כמידי שנה אנחנו מתכנסים כאן, בבית המדרש הזה, לשמוח עם ירושלים ביום חגה, להעלות את ירושלים לראש שמחתנו. ואכן זהו המקום לשמוח בו את שמחת ירושלים כאן בבית המדרש הזה, בית המדרש מתוכו יצאה הקריאה הגדולה להעמיד את...

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ””ל

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ””ל

ליל יום ירושלים תשל""א- היכל ישיבת מרכז הרב   אקדים ביום ירושלים שתי אמרות שחזרתי עליהן פעמים רבות: עובדה היא שיש לנו ענין עם – "מה יאמרו הגויים", גם בתוך ה"הלל" אנו מזכירים: "הללו את ה" כל גויים". אך בנוגע לירושלים, ולכל נחלת חיינו, ברור וידוע, שכל מה שהגויים מדברים אין בו ממש. הירושלמי אומר: אנחנו מברכים בכל יום, "ברוך שלא עשני גוי", כי כל הגויים הבל הם. לא היתה בהם ממשות ולא תהיה. יודעים כולם, צריך להיות ידוע לכל עם ישראל ולעולם כולו, שהגענו הביתה, אל כל בית הארץ הזאת, ונחלתנו מראשית ועד אחרית. "עצת ה" לעולם תעמוד" בירושלים...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד