יום ירושלים

יום ירושליםסוגיות בענייני א"י בעקבות דברי מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, מאת הרב חיים שטינר.

בערש"ק במדבר חוגגים את יום שחרור ירושלים. רבינו ראה ביום העצמאות ויום ירושלים שלבים מתקדמים בקיום מצות ישוב א"י: "לפני שנה, בכ"ח אייר, הושלם שיכלולו של קיומנו את מצוותנו הכוללת של ירושתנו (כוונתו למצות כיבוש א"י שהיא מצוה הכוללת את כל התורה כולה)…בהחזרת כל ירושלים, עיר קדשנו עוזנו ותפארתנו, ומקום מקדשנו בה, לרשותנו אנו". ומתאר את שאמר ליד הכותל, כשבא לשם ברכב צבא עם ר" דוד הכהן (הנזיר) מיד אחרי הכיבוש: "חזרנו ונשבענו והכרזנו אז בפני כותל חיינו זה, לעומת כל ישראל וכל אומות העולם, כי חזרנו אל מורשת אבותינו, וכמובן לא נזוז מכאן. התהליך הנפלא של מעשה רבון העולמים והדורות בהתגלות שובנו הביתה…הוא להתקדמות, התבססות והתחזקות ולא לנסיגות ורפיונות חלילה". (לנתיבות ישראל ח"ב). לא זכינו, עדיין, לצערנו, שכל החוגים יגילו וישמחו ביום גדול זה, וכבר כתב ע"כ הרב שריה דבליצקי (מגאוני כולל חזון איש ב"ב): לא נאמין לאפשרות שקיימים כאלה שהשלו את עצמם שאם יראו לרוצחים הפראיים את תעודת הזהות שלהם שהינם שייכים לחוג זה או אחר- היו ניצולים ממות… אמנם רוב רובו של הקהל קרא את ההלל או אמר דברי הודיה אחרים. אבל "לא נשמע קולם של מועצת גדולי התורה, ראשי הישיבות, ועד הרבנים של אגו"י, ובד"צ של העדה החרדית…שכאמור כולם היו מיועדים … נחוצה כעתח"ו להשמדה טוטאלית באכזריות כדוגמת אוושויץ ומיידאנ הידברות בין כל החוגים התורניים בארצנו הקדושה בכדי להגיע לקביעה אחידה של צורת היום" (פורסם בעתון שערים, כ"ח אייר תשכ"ח, ובספר הלכות יום העצמאות ויום ירושלים). כולנו תפילה לה" שנזכה יחד עם כלל ישראל לחזור לכל מרחבי ארצנו, לבנות בית קדשנו ותפארתנו בהר הבית ולחזרת שכינה לציון, לתשובה שלמה של כולנו למלכות וממשלה חכמה, חזקה ומאמינה בה" שתבנה את מדינת ישראל להיות כסא ה" בעולם.

כללי
נגישות