או”ח סימן שי”ד 17 פתיחת מעטפה בשבת

פרשת תזריע

פרשת תזריע
כללי

נגעים בצנעה – יסורין של אהבה  עין אי”ה ברכות פרק א“  לד. א”ר יוחנן נגעים ובנים אינם יסורין של אהבה כו” ומסיק הא בצנעה הא בפרהסיא . תוכן החילוק בין יסורין שאינם של אהבה ליסורין של אהבה. הוא לדעתי, שתכלית יסורין של אהבה אינם כ”א לזכך את האדם ולרומם ערכו הרוחני כאשר ביארנו. א”כ ע”כ […]

בענין הספירות ועבודת האדם בימי ספירת העומרה

בענין הספירות ועבודת האדם בימי ספירת העומרה
כללי

סוד הספירות ותיקון המידות בימי העומר.   בענין הספירות, ועבודת האדם בימי ספירת העומר הספירות העליונות במהותן ומציאותן העליונה העצמית, הן בלתי נתפשות ומושגות לאף אחד לא למעלה ולא למטה, ואין כל מלאך ושרף וכל בריה שהיא, יכולין לעמוד עליהן, אלא שבכל זאת הורשה להתבונן בדרכי גלוייהן ופעולותיהן בכל העולמות, והן הן הדברים אשר גילו לנו […]

´מזוזה´ של ירושלים

´מזוזה´ של ירושלים
כללי

ב”ה “מעלה שאול” – “מזוזה” של ירושלים (מתוך דברים שנשאו לרגל חנוכת שכונה על שמו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ”ל בפאתי גבעת שאול, י”ט בסיון תשס”ו)   “מעלה שאול” שם שכל כך הולם את הדמות, כי כל ימיו של הגאון הרב שאול ישראלי זצ”ל היו בסימן של עליה: ·        ראשית, עליתו המופלאה ארצה […]

שנה לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון

שנה לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון
כללי

שנה לגירוש – הרב מנחם בורשטיין לתלמידי הישיבה המקדשים שם שמים ברבים רב ברכה ושלום,   כבר עברה שנה לחורבן גוש קטיף  ?   כל אחד עבר את השנה בצורה שונה במרחק של שנה ניתן לראות את הדברים בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה ולמדוד התייחסויות של הציבור לגווניו.   בזמן הגירוש קשה היה עלינו להרגיש שיש […]

דרכי התשובה

דרכי התשובה
כללי

דרכי התשובה"מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח" (רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ב, […]

שיתוף דין ורחמים מהבריאה דרך אדם, נח ואברהם

שיתוף דין ורחמים מהבריאה דרך אדם, נח ואברהם
כללי

שיתוף דין ורחמים מהבריאה דרך אדם, נח ואברהם ר” יהושע לוי שילוב רעיונות והגיגים על פרשיות החודש [ליקוט] על הפסוק “כי ביום אכלך ממנו מות תמות שואלים המפרשים והרי לא מת? מלבד התירוצים הידועים (יומו של ה” שהוא אלף שנה או התירוץ מיום שתאכל מהעץ תהיה בר מיתה) יש תירוץ שעל פיו מוסברת מהות קיום […]

בצפייה לגאולתם של ישראל

בצפייה לגאולתם של ישראל
כללי

  בצפייה לגאולתם של ישראל הגמ' במסכת מגילה דף ז' עמוד א' מביאה וויכוח מעניין בין אסתר לחכמים. אסתר מבקשת מחכמים "קבעוני לדורות וכתבוני לדורות" וחכמים עונים לה שאין הם מסכימים לכך שהרי "קנאה את מעוררת לנו בין האומות".מהו בעצם הוויכוח בין אסתר לחכמים? אסתר דורשת לייסד את פורים כחג מחגי ישראל וחכמים לא מסכימים […]

Skip to content