שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה יש בתשובות מהרש”ם, [שהיתה לו שליטה עצומה בכל מכמני התורה, ומסופר שפעם שאלו אותו איך הגיע לזה, אז הוא אמר לפני שבועיים סיימתי בפעם הארבע מאות את הטור, מי שעובר ארבע מאות פעם על הטור מובן איך יש לו שליטה כזו]. יש תשובה בחלק ז מתשובות מהרש”ם,  כתוב שאין […]

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)

    לפרשת וישב   “‘וישב יעקב’. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה…” (רש”י). אולם ההפרש איננו רק בסיפור התולדות בדרך קצרה וארוכה, ההפרש הוא בתולדות עצמם, בדרך ההתפתחות הענינית. “ועשו הלך שעירה”. בזה לא רק נסתיימה הפגישה שבין יעקב לעשו, בזה התחיל כבר עשו את […]

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל – מסיבת הודיה ליום ירושלים – כה סיון תשכ”ז   לכו וראו מפעלות ד”. מדברים על אתחלתא דגאולה, אך  אנו כבר באמצע הגאולה. אנו בטרקלין ולא בפרוזדור. רבי אליהו מגרייריץ ורבי צבי קאליא תלמידיו הנאמנים והגדולים של ר” עקיבא איגר בדבריהם החוצבים להבות לעבודה המעשית של היישוב החקלאי […]

פרשת מצורע

פרשת מצורע

דברי תורה אינם מקבלים טומאה  עין אי"ה ברכות פרק ג'  תניא רבי יהודה בן בתירא היה אומר אין ד"ת מקבלין טומאה. מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם [שלא היה רוצה להגיד דברי תורה בגלל טומאת קרי] וקורא למעלה מר' יהודה בן בתירא. א"ל בני פתח פיך ויאירו דבריך שאין ד"ת מקבלין טומאה שנא' (ירמיהו כ"ג): "הלא […]

יראתו על פניכם

יראתו על פניכם

יראתו על פניכם – ר” שוהם גנוט   תגובתו של העם במעמד הר סיני מתוארת במילים: “וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק” (שמות כ, יד), וביתר הרחבה: “ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע את קול ד” אלוקינו עוד ומתנו. כי מי כל בשר אשר שמע קול אלקים חיים מדבר מתוך […]

English Audio

English Audio

English Audio Shiurim   This Week     Sixth Principle – The G-d Gives of Prophecy   Hilchos Mezuzah Summarized                          Parshat Devorim Leining         Eicha Chapter 3 Lein   Parshat Matot Leining   Tehilim Chapter 73 Lein          Review of Shoftim Chapter 1 through 12         Intro to  Binyan Habayit Special Class: Why are Marriages So Difficult […]

יום אחרון במורג

יום אחרון במורג

היום האחרון במורג.   השעה 8:15 ברמקול הודיעו “שיעור בתנ”ך נא להכין מראי מקומות” כלומר הכוחות מגיעים  – להכין מקומות מסתור. אני וחברי שהיינו אמורים להתחבא בעלייה, החלטנו שנלך לבית הכנסת ולא נתחבא, כנראה ששנינו הרגשנו שמקום התמודדות והבירור הוא שם, הרגשנו את הצורך ברגעים האלה להיות דבוק לקב”ה עד כמה שאפשר.  ארזנו את החפצים […]

פרשת נצבים

פרשת נצבים

שיחה לפרשת נצבים תשי”ד   פרשתנו, פרשת נצבים, מדברת על הברית האחרונה אשר כרת משה בין ישראל לבין הקב”ה בערבות מואב, מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב. פרטי הברית על קללותיה וברכותיה נתבארו בפרשה הקודמת. פרשתנו באה לציין את טיבה ואת ערכה המיוחד של הברית הזאת לשעה ולדורות. “אתם נצבים היום כלכם לפני ה” אלקיכם […]