או”ח סימן שי”ד, פתיחת מעטפה בשבת

בענין הספירות ועבודת האדם בימי ספירת העומרה

בענין הספירות ועבודת האדם בימי ספירת העומרה
כללי

סוד הספירות ותיקון המידות בימי העומר.   בענין הספירות, ועבודת האדם בימי ספירת העומר הספירות העליונות במהותן ומציאותן העליונה העצמית, הן בלתי נתפשות ומושגות לאף אחד לא למעלה ולא למטה, ואין כל מלאך ושרף וכל בריה שהיא, יכולין לעמוד עליהן, אלא שבכל זאת הורשה להתבונן בדרכי גלוייהן ופעולותיהן בכל העולמות, והן הן הדברים אשר גילו לנו […]

תקיפי ארעא דישראל ומארי ארעא דבבל

תקיפי ארעא דישראל ומארי ארעא דבבל
כללי

הספד באזכרת השבעה תקיפי ארעא דישראל ומארי ארעא דבבל הרב שאר ישוב כהן שליט”א ברשות רה”י, מרנן ורבנן ורבותי. “אחימו בהספדאי דהתם קאימנא”. איזה הספד ניתן לומר יותר מההספד הזה? אפשר לבאר את מה שאמר אותו אמורא קדוש לתלמידיו “דהתם קאימנא” במשמעות כפולה. משמעות אחת, ששם הייתי רגיל להיות תמיד מהמקום הזה, בבית הזה, מקום […]

נגישות