או”ח סימן שי”ד 17 פתיחת מעטפה בשבת

פרשת שופטים

פרשת שופטים
כללי

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וכו' צדק צדק תרדף" וכו'. ממשיך להזהיר על התיקונים ביסודות ההויה שעליהם עומד העולם: האמת הדין והשלום. מפני שיסוד הצפיה הוא לבא לאחדות הגמורה, שהיא סוף וחותם התיקון השלם המתבטא במובן האמת, וז"ש "חותמו של הקב"ה אמת", שאין שם שום ענין אחר, וכל הדברים הם להביא לחותם זה. והכלל […]

דרגות בהטבת חלום לאור “קללות” בלעם

דרגות בהטבת חלום לאור “קללות” בלעם
כללי

היפוך הרע לטוב במעשה בלעם היה באופן שבו בלעם כלל לא קילל אלא ברך ולא באופן שבלעם יקלל והקב”ה יסובב שאת שיהיה לטובת עמ”י. הפיכת קללתו של בלעם לברכה(ברכות דף נ”ה)וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה, כן הפוך כל חלומותי עלי לטובהעין אי”ה ברכות ח”ב, פרק ט” סי” נ”ח נח. וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע […]

מכתב לחיילינו

מכתב לחיילינו
כללי

לתלמידי הישיבה מכתב לחיילנו   הרב מנחם בורשטייןהמקדשים שם שמים ברבים רב ברכה ושלום,   כבר עברה שנה לחורבן גוש קטיף  ?   כל אחד עבר את השנה בצורה שונה במרחק של שנה ניתן לראות את הדברים בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה ולמדוד התייחסויות של הציבור לגווניו.   בזמן הגירוש קשה היה עלינו להרגיש שיש חלקים […]

שמחת יום טוב

שמחת יום טוב
כללי

שמחת יו”ט – ינון ויסמן   לגבי שמחת יו”ט בזמן הזה  מצינו  מחלוקת ראשונים,  דלרמב”ם  הוי חובה, כמ”ש בהל”  יו”ט פ”ו  הי”ז:  “אע”פ  שהשמחה כאן היא קרבן שלמים, כמו שאנו מבארים בהל”  חגיגה, יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו וב”ב”.ולתוס” חיוב שמחה הוא רק בשלמי שמחה ולכן   כל שמחת יו”ט בזמה”ז (וגם בזמן הבית […]

בית ספר ליחסנים

בית ספר ליחסנים
כללי

מתוך שיחה לנשות האברכים (מתוך שיחה שנמסרה לנשות האברכים סוכם ונערך ע”י תלמידים ובאחריותם) האם נכון להקים מסגרות חינוכיות שבהם כל התלמידים באים מבתים תורניים ברמה גבוהה או שמא יש לקבל תלמידים מבתים פחות תורניים על מנת להשפיע ולקרב אותם מתוך סיכון שאולי התלמידים האלה ישפיעו בכיוון לא טוב?הרב: עד כמה שאני מכיר מסורת של […]

מעלת התורה

מעלת התורה
כללי

מעלת התורה – ר” אבישי גרוסר   “אמר ריב”ל בכל יום ויום בת קול ויוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנא” “נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם” ואומר “והלחת מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלחות” אל תקרי […]

נגישות