שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה יש בתשובות מהרש”ם, [שהיתה לו שליטה עצומה בכל מכמני התורה, ומסופר שפעם שאלו אותו איך הגיע לזה, אז הוא אמר לפני שבועיים סיימתי בפעם הארבע מאות את הטור, מי שעובר ארבע מאות פעם על הטור מובן איך יש לו שליטה כזו]. יש תשובה בחלק ז מתשובות מהרש”ם,  כתוב שאין […]

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)

    לפרשת וישב   “‘וישב יעקב’. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה…” (רש”י). אולם ההפרש איננו רק בסיפור התולדות בדרך קצרה וארוכה, ההפרש הוא בתולדות עצמם, בדרך ההתפתחות הענינית. “ועשו הלך שעירה”. בזה לא רק נסתיימה הפגישה שבין יעקב לעשו, בזה התחיל כבר עשו את […]

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל – מסיבת הודיה ליום ירושלים – כה סיון תשכ”ז   לכו וראו מפעלות ד”. מדברים על אתחלתא דגאולה, אך  אנו כבר באמצע הגאולה. אנו בטרקלין ולא בפרוזדור. רבי אליהו מגרייריץ ורבי צבי קאליא תלמידיו הנאמנים והגדולים של ר” עקיבא איגר בדבריהם החוצבים להבות לעבודה המעשית של היישוב החקלאי […]

שמחת בית השואבה

שמחת בית השואבה

  שמחת בית השואבה מיוחד הוא חג הסוכות, בריבוי השמחה יותר מכל שאר המועדים. שבכל חגי ישראל מצווה להיות בשמחה, ובחג הסוכות נתרבו שמחות עד לחגיגת הריקוד בבית השואבה. אמרו חז”ל: “מי שלא ראה שמחת בית השואבה במקדש לא ראה שמחה מימיו”, ונקראת בית השואבה, מפני ששם שואבים רוח הקודש. גם יונה הנביא זכה לקבל […]

ליל הושענא רבה

ליל הושענא רבה

נכתב וסוכם עי”י תלמידים ובאחריותם  שיחה בליל הושענא רבה בישיבת נתיב מאיר תלמידו של המהרש”ל מביא שהושענא רבה הוא החותם של הימים הנוראים.וצריך לבאר זאת, שלכאורה לא מצינו שיש קשר בין ג” הרגלים לימים הנוראים. עוד יש להבין, מהו עניין החותם.בפיוטי ר”ה מזכירים “חותמו של הקב”ה אמת”, וצ”ב מהו עניין החותם. במגיד מישרים לבית יוסף […]

שיחה לפרשת ויחי

שיחה לפרשת ויחי

שיחה לפרשת ויחי “ויחי יעקב בארץ מצרים וגו”” (מז, כח) אומר רש”י למה פרשה זו סתומה לפי שכיון שנפטר יעקב נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדן. דבר אחר שבקש לגלות הקץ לבניו ונסתם ממנו. (זו גמרא בפסחים בדף נו ע”א) בהמשך הפרשה, “ויקרא יעקב אל בניו ויאמר אליהם האספו ואגידה לכם את […]

שיחת פרשת השבוע- פרשת שמות תשע”ז

שיחת פרשת השבוע- פרשת שמות תשע”ז

“ו” מוסיף על עניין ראשון” “ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו”. “ואלה שמות”, כידוע – “ו” מוסיף על עניין ראשון”, כלומר, הו” מקשרת בין חומש בראשית לחומש שמות, היוצרת המשכיות בין שני הספרים. הנצי”ב מביא בהקדמתו לחומש שמות שהגאונים קראו לספר שמות “הספר השני”, שוב – יש יחס בין הספר […]

דברי משפחת אלדר לזכר בנם יונתן יצחק הי”ד- תשע”ז

דברי משפחת אלדר לזכר בנם יונתן יצחק הי”ד- תשע”ז

יונתן יצחק – אהובנו יקירנו, ענווה, תום ויושר אפיינו את דמותו. כיונתן בן שאול – שאהב את דוד למרות שידע שדוד יתפוס את כס המלוכה. כיצחק אבינו – אשר הלך עם אביו, יחדיו, להיעקד על המזבח. “פיקודי ה” ישרים משמחי לב” (תהילים י”ט). יונתן זכה שאהבת התורה בערה בליבו. לימוד התורה מילא את ליבו שמחה […]