או”ח סימן שי”ד 17 פתיחת מעטפה בשבת

“גדולה תפלה יותר מן הקרבנות” – לפרשת ויקרא

“גדולה תפלה יותר מן הקרבנות” – לפרשת ויקרא
כללי

תפילה – התגברות הכוחות הפנימיים קרבנות – התגברות על הכוחות המפריעים שמבחוץ  עולת ראיה, עניני תפילה עמ' כ"ד  "ואמר ר' אלעזר גדולה תפלה יותר מן הקרבנות, שנאמר "למה לי רב זבחיכם וכו'" וכתיב "ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם" (ברכות ל"ב) התגברות האדם על הנטיות הרעות, כדי ללכת בדרך הטובה והישרה אשר דורש ד' מאתנו, היא בשני […]

שיחה ליום ירושלים תשס”ו

שיחה ליום ירושלים תשס”ו
כללי

“כשעושים לאדם ישועה, כשעושים לצבור ישועה, רוצה הקב”ה שאותו אדם ואותו צבור ישפר את מעשיו, ויעבור למסלול חיים חדש, גבוה יותר, קדוש יותר. “ שיחת מרן הרב שפירא ליום ירושלים ב”ה שהגיענו שוב ליום זה, יום ירושלים, להודות ולהלל לד” על כל מעשיו. הדור הצעיר לא מודע לגודל הנס שהיה בזמנו, למשמעות העמוקה של החֲזרה לירושלים, […]

האם כולם קדושים או שמא ישנו קודש וחול – מחלוקתו של קרח על משה ומניעיה

האם כולם קדושים או שמא ישנו קודש וחול – מחלוקתו של קרח על משה ומניעיה
כללי

מה תשובתינו כתלמידי משה רבינו לנסיונו של קרח לטשטש מדרגות של קדושה. הרב ישראלי מתווה לנו את הסיבה לההכרח בהבדלה בין קודש לחול ובין קודש לקודש- הקודשים, כנגד האמירה ש”כולם קדושים”. ב”ה שיחה לפרשת קרח “כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה” ומדוע תתנשאו?” (במדבר ט”ז ג) – והתביעה מושכת לבבות, תביעה שנראית ליש בה […]

מהו החזון של שבת חזון?

מהו החזון של שבת חזון?
כללי

איזה חזון צופהת בחובה שבת חזון? מדוע היא כוללת בתוכה דווקא את הצד של הולדת המשיח בתשעה באב ולא את צד החורבן של יום זה? ומדוע נשתנה המנהג שלא ללבוש בגדי חול בשבת זו? שבת חזון – מהו החזון? הרמ"א בסי' תקנא כותב: "אפילו בשבת של חזון אין מחליפין ללבוש בגדי שבת, כי אם הכתונת […]

התשובה – חזון חייו של מרן הרב קוק זצ”ל

התשובה – חזון חייו של מרן הרב קוק זצ”ל
כללי

התשובה – חזון חייו של מרן הרב קוק זצ"ל    שמעתי פעם מאת מרן זצ"ל, באחד ההספדים, בדרשת הפסוק "שימני כחותם על לבך" (שה"ש ח' ו'), את ההפרש שישנו בין חותמת לבין כתב. שיש מעלה לכתב ויש מעלה לחותמת. הכתב נקרא מלה מלה, ככתיבתו כן קריאתו, באותו זמן, תיכף, כשאדם כותב את המלה, כותב את […]

מקום קבורתו של משה רבינו

מקום קבורתו של משה רבינו
כללי

מקום קבורתו של משה רבינו   בענין מקום קבורתו של מרע”ה יש לנו הרבה לברר מעט עומק מתוך הכתובים הקשים המחביאים בחרכיהם המון המון של רזים, עין לא ראתם עוד, הגמרא במסכת סוטה בדף יד: מבארת לנו קצת, מרע”ה מצטווה לעלות אל הר העברים כדי לראות את ארץ הקודש ושמה לא יכנס ממש, הר נבו […]

סוף ימי בית ראשון לאור ספר מלכים

סוף ימי בית ראשון לאור ספר מלכים
כללי

      ד' נביאים ותקופתם חז"ל אומרים: "ד' נביאים נתנבאו באותו הפרק: הושע, ישעיה, עמוס ומיכה, בתקופתם של עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה[1]". במהלך המאמר ננסה להבין מה המיוחד שאותם נביאים נתנבאו דווקא בפרק הזמן הזה, בין עוזיהו וחזקיהו. לאורך ספר מלכים, כשהנביא מתאר מי היה המלך שמלך באותה תקופה, ניתן למצוא פסוק […]

אוזר ישראל בגבורה – לחנוכה

אוזר ישראל בגבורה – לחנוכה
כללי

  אוזר ישראל בגבורה   "על הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות" – על אלו גבורות אנו מודים לד', מילא נס, פורקן או מלחמות, אבל, גבורות זה דבר שתלוי בנו כיצד נתגבר וכיצד נפעל? כשמדברים על מושג הגבורה מיד מצטייר לנו בראשנו איזה דמות של משהו כביר וחזק עם הרבה הופעה חיצונית, אבל, בן זומא מלמד […]