אמת מה נהדר היה כהן גדול

אמת מה נהדר היה כהן גדול
הרב חיים שטיינר

הספד בהלוויה


אמת מה נהדר היה כהן גדול

הרב חיים שטיינר שליט"א

מורנו ורבנו אבינו. חשבנו שנקיים את מה שהתפללת כל כך הרבה שנים, "והכהנים והעם משתחווים בעזרה", "אמת מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מקדש הקודשים בלי פגע". והרינו אנחנו מקיימים עכשיו ונזכרים בתפילה הנוראה של עשרה הרוגי מלכות. "רבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראל, כרות ראשו תחילה הרבה לבעון ונפל הגורל על רבן שמעון לשפוך דמו מהר כשור פר וכשנחתך ראשו נטלו רבי ישמעאל וצרח עליו בקול מר כשופר אי הלשון הממהרת להורות באמרי שפר בעוונות איך עתה לוחכת את העפר".
 אבל תשימו לב אנחנו בחול המועד, אנחנו צריכים לשים לב למה שאומר פה כקול השופר. השופר אומר הרמב"ם, מטרתו לעורר כקול מר של שופר, אנחנו צריכים להתעורר כולנו להמשיך בגדלות את מה שמורנו ורבנו במשך עשרות שנים הנחיל לנו, בישיבה, בבית, אני אדבר בגוף ראשון, הוא היה כמו אבא שלנו.
הולכים לקראתך ה"קצות החושן" ה"נתיבות המשפט" והרמב"ם, שלימדת אותנו עשרות שנים. ומרן הרב זצ"ל, ומרן הרב צבי יהודה זצ"ל, והרב ר" נתן, כולם באים לקראתך! תעמוד איתם ביחד לפני כסא הכבוד ותעזור לנו להמשיך את המפעל הנהדר של הישיבה הקדושה הזאת כפי שאתה ציווית בצוואתך על הנהגת הישיבה באופן מלא ושלם. אני לא רוצה להאריך "ד" נתן וד" לקח יהי שם ד" מבורך מעתה ועד עולם".

נגישות