קדרה שאינה בת יומא מחימום מים – יו"ד סימן קג

נגישות