גזירה שמא יקח מהקבוע – דעת הטור – יו"ד סימן קי

נגישות