דין תוספת שבת במחשבה או בדיבור – או"ח רס"א

נגישות