היחס בין חיוב האיש והאשה בהדלקת נר שבת – או"ח סימן רס"ג

נגישות